zpět
Služby

Consulting

Specializujeme se na poradenství v oblasti telekomunikací. To zahrnuje dva komplexní systémy: OSS a BSS, které mezi sebou navzájem kooperují.

OSS – Operational Support System, tedy softwarové aplikace, které podporují, řídí, zásobují a udržují back-office aktivity TELCO sítě. OSS je používaný zejména pro plánovaní sítě a její struktury, podporu a inženýrský tým poskytovatele služeb. A právě OSS pro oblast telekomunikací jsou jednou z klíčových kompetencí ARTINu.

BSS – Business Support System obsahuje softwarové aplikace, které podporují front-office aktivity. Ty už uživatelé mají možnost vidět a pracovat s nimi. Jsou to například aplikace jako Billing, Order Management, Customer Relationship Management, Call Centre Automation.

Od roku 2002 dodáváme OSS řešení zaměřené na management síťové dokumentace (network inventory), plánování a design sítě (network planning & design), poskytování služeb (service fulfilment) a zabezpečení úrovně jejich kvality (service assurance) pro telekomunikační společnosti různých velikostí v České republice, na Slovensku, v Rakousku a v zemích Beneluxu. Využíváme při tom platformy předních světových výrobců jako Amdocs a nebo NetCracker, ale i menších inovativních dodavatelů, jako Systems MechanicsCross nebo Ontology. Produktovou znalost kombinujeme s vlastními nástroji, zkušenostmi a know-how s cílem dodávat efektivní řešení pro konkrétní business problémy našich zákazníků.

Když se český T-Mobile rozhodl obnovit svojí síť, postarali jsme se o zapojení nových zařízení do OSS. Naše poradenství pomohlo zrychlit a zkvalitnit výstavbu sítě. Pro víc informací klikni na: Případová studie T-Mobile.

Pro Hutchison Drei Austria, jednu z telekomunikačních společností na rakouském trhu, se podílíme na vývoji integračních interfaců komunikujících s množstvím systémů (HLR, TIBCO, …). Náš tým také rozšiřuje CRM systém operátora a podílí se na migraci zákaznických informací. CRM je postavené na technologii PeopleSoft a zákaznická data jsou uložena v ORACLE databázích.

ARTIN kontinuálně investuje do rozvoje OSS kompetencí, výsledkem čehož je široké portfolio služeb pokrývající kompletní životní cyklus OSS projektů.
Naše nadšení pro tuto oblast dokazuje navázaná spolupráce s OSS Line, specializovaným portálem zaměřeným na vytváření užitečných informací s cílem pomoct OSS komunitě přijímat kvalifikovaná rozhodnutí ohledně OSS projektů a systémů.

 

Popište nám váš OSS problém, iniciativu nebo projekt a my vám navrhneme efektivní a přitom cenově dostupné řešení. Celý proces se skládá ze tří jednoduchých kroků:

V rámci této oblasti spolupracujeme s jednou z největších pojišťoven na světě. Vytvořili jsme pro ni ilustrační systém pro brokery a agenty, prostřednictvím kterého se vykonává prodej pojistných produktů. Uživatelé této aplikace mohou po zadání základních informací o klientovi generovat pojistné návrhy, které jsou následně předkládané klientům ke schválení.

ARTIN zareagoval na problém a současně výzvu, s kterou nás obeznámil náš klient. Potenciální zákazníci pojišťoven se často ztráceli v moři podmínek a nabídek. Vysvětlení pojistných produktů bylo časově náročné stejně jako samotný pojistný proces. Situaci neulehčovalo ani množství formulářů, které se většinou vyplňovaly ručně. Tady se zrodila myšlenka ilustračního pojistného systému.

Webová aplikace postavená na technologii HTML5 slouží k tvorbě obchodních nabídek a ilustruje jejich shrnutí, časový průběh a porovnání. Největším přínosem této platformy je fungování i v offline režimu. Data sa ukládají do prohlížeče a po zpřístupnění internetového připojení se údaje zesynchronizují a automaticky uloží.

Tato aplikace ulehčuje agentům a brokerům prodej konkrétních produktů zákazníkům. Po akceptování pojistného návrhu agent potvrdí v systému podpis smlouvy a návrh se odešle na zpracování. Technologie běží na cloudovém řešení, které umožňuje připojení se z jakéhokoliv zařízení do centrálního systému, který ARTIN provozuje. Ten je přístupný nonstop a uchovává všechna data potřebná pro práci brokerů a agentů.

Pomocí této aplikace jsme klientovi osminásobně zrychlili pojistný proces, odstranili jsme 80 % papírových formulářů, snížili jsme chybovost při vyplňování smluv, zvýšili prodej a snížili nákladovost. Slovy klienta: Dosáhli jsme spuštění dobře zakončeného projektu, s jedinečnými hodnotami, s mnohými rozličnými funkcemi a s nejmodernější platformou. Je to Vaše dítě, které slibuje růst do krásy.

Závěrem

 • Vyvinuli jsme webovou responzivní aplikaci fungující na noteboocích ale i mobilních zařízeních, která je schopná pracovat i v offline režimu.
 • Odstranili jsme až 80% papírové formy v pojistném procesu a až osminásobně zrychlili proces pojištění.
 • Technologie, které nám pomáhaly při našem agilním vývoji: HTML 5, JAVA, JavaScript, MySQL, MSSQL, Boostrap, JIRA, Jenkins a i.
 • Aplikace se dá neustále rozšiřovat o nové doplňky a je průběžně aktualizovaná podle požadavků  od klienta.
 • Cloudové řešení umožňuje připojit se do centrálního systému, který je přístupný nonstop.

Každá společnost komunikuje se svými zákazníky, partnery, zaměstnanci či státní správou. Pro tuto komunikaci používá různé typy dokumentů (dopisy, faktury, výpisy z účtů, emaily a podobně) v tištěné nebo elektronické podobě. V mnoha případech jsou tyto dokumenty vytvářeny přímo informačními systémy nebo na základě dat v nich obsažených.

Velmi často je kompozice dokumentů řešena v jednotlivých systémech a „šablony“ jsou definovány pomocí rozličných technologií nebo přímo v kódu. Je tak náročné udržet a případně rozvíjet jednotný styl komunikace a to jak vizuální, tak procesní (například archivace odchozí korespondence).

ARTIN nabízí implementaci centralizovaného řešení pro řízenou kompozici a distribuci dokumentů („tiskové řešení“), které je založeno na ověřených technologiích a produktech a zároveň umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům a procesům zákazníků.

Typický implementovaný tiskový proces zajišťuje příjem a validaci požadavku na kompozici a distribuci dokumentů. Na základě požadavku se nastaví parametry zpracování a proběhne výběr šablon pro jednotlivé dokumenty (pokud se jedná o dávku).

Dokumenty jsou vytvářeny pomocí vybraných šablon, které jsou plněny daty z požadavku (nebo dalších systémů). Vytvořené dokumenty jsou konvertovány do požadovaných výstupních formátů – například PostScript pro tisk, PDF pro odeslání zpět do zdrojového systému a TIFF pro archiv. Vlastní kompozice je tak jednoprůchodová.

V případě tisku dokumentů je možno spojit více dokumentů do jedné zásilky, jednotlivým zásilkám jsou přiřazeny obálky a ty mohou být ještě rozřazeny do balíčků dle požadavků pošty. Samozřejmostí je doplnění OMR značek či čárových kódů pro řízení obálkovacích linek a přílohovacích stanic.

Na závěr procesu jsou pak dokumenty distribuovány jednotlivými výstupními kanály (tisk, odeslání emailem, odeslání do externích systémů a podobně).

Klíčové vlastnosti tiskového řešení:

 • Centralizovaná podpora vytváření personalizovaných dokumentů – tiskové řešení je službou pro ostatní systémy s online i dávkovým přístupem
 • Podpora komplexních tiskových procesů pro on-demand i dávkové tisky zahrnující řízení kompozice (například volbu šablon), řízení výstupů do jednoho čí více výstupních kanálů (včetně archivu), řízení tisku a integraci na externí systémy (zdroje dat, výstupní kanály a podobně)
 • Podpora schvalovacích procesů pro šablony i dokumenty (výstupy)
 • Podpora centralizovaného monitoringu a trasování, řízení SLA
 • Podpora generování zabezpečených dokumentů – obvykle PDF opatřené elektronickou značnou a případně časovým razítkem
 • Podpora interaktivních a editovatelných dokumentů, kdy je výstup vytvářen pomocí šablony s možností manuálních zásahů do definovaných oblastí dokumentů (volba odstavce, vložení „volného“ textu, úprava dat apod.). Rozsah a způsob změn je řízen uživatelskými právy a změny mohou být předmětem schvalovacího workflow.
 • Centrální správa šablon – nástroj pro WYSIWYG vytváření šablon, možnost sdílet jednotlivé prvky (například obrázky), styly nebo fragmenty dokumentů mezi jednotlivými šablonami, centralizované úložiště šablon s možností správy verzí, schvalování a publikování šablon. Přístup k šablonám i jejich jednotlivým částem lze řídit pomocí propracovaného systému oprávnění.

Benefity tiskového řešení od ARTINu

Řízená kompozice a distribuce dokumentů v různých výstupních formátech – zvýšení efektivity procesů, podpora jejich sledování a optimalizace. Korektní výstup v požadovaných formátech.
Řízení nákladů spojených s kompozicí a distribucí dokumentů – možnost volby, kdy použít tištěný a kdy elektronický dokument bez nutnosti změny šablon.
Centralizovaná správa šablon, jejich jednoduchý a rychlý návrh s podporou sdílených fragmentů – snížení nákladů na vývoj a úpravy šablon. Řádové úspory v případě změny visuálního stylu společnosti.
Tiskové řešení jako služba pro ostatní systémy – snížení nákladů na vývoj, rozvoj a správu systémů, které potřebují generovat dokumenty. Systémy společnosti nemusí implementovat logiku generování výstupů v požadovaných formátech ani správu šablon.
Podpora kompozice zabezpečených elektronických dokumentů ve formátu PDF dle požadavků legislativy.

Používané technologie

Tisková řešení primárně budujeme na platformě GMC Inspire (www.gmc.net), která patří mezi leadery na trhu a dle potřeby ji doplňujeme o další komponenty pro práci s jednotlivými formáty (PDF, DOCX) či customizace v prostředí JAVA či .NET.
Implementovaná řešení jsou provozována na platformách Linux a nebo Microsoft Windows.

Obdobné produkty či služby

Artin Mailer je univerzální platformou pro emailovou komunikaci vyžadovanou z informačních systémů zadavatele. Mailer je složen z několika modulů, které zajišťují zpracování požadavků na kompozici a distribuci jednoho nebo více emailů, jejich trasování, interakci příjemce pomocí webových stránek a administraci a konfiguraci na straně zadavatele.

Jak je vaše společnost řízena?

Pouhou intuicí? Nebo na základě tabulek a grafů v Excelu, pracně sestavovaných před každým rozhodnutím? Nebo na základě nepropojených údajů v jednotlivých informačních systémech?

A jak by se vám líbila představa jediné webové stránky přehledně obsahující všechny důležité ukazatele a údaje o vaší společnosti, potřebné pro vaše rozhodování? Grafy a informace vždy aktuální a sloučené ze všech oddělení? Klíčové ukazatele na jednom místě? A přístupné všem důležitým osobám odkudkoliv a kdykoliv?

Právě takové řízení společnosti podporuje Business Intelligence (BI) postavené na platformě GoodData.


Business Intelligence od ARTINu

V ARTINu nejsme posedlí daty a grafy. Nežonglujeme s čísly a tabulkami. Soustředíme se na měřitelný přínos pro váš byznys. Vaše data vám musí efektivně sloužit – podporovat rozhodování, umožnit snížení nákladů a zvýšení zisků.

Zajímají vás HW a SW technologie pro Business Intelligence? Ne? Dokážeme vás odstínit od implementačních detailů. Za pomoci platformy GoodData, která běží v cloudu a poskytuje se jako služba (SaaS), vás zbavíme potřeby nakupovat hardware, licence pro databáze, apod. Díky modelu SaaS jsou pořizovací náklady na naše BI řešení nízké, doba zavedení je velice krátká (v řádech dnů až týdnů) a odpadá údržba systému.


Chcete svou firmu řídit efektivně a na základě faktů?

První krok: Kontaktujte nás a zeptejte se, jak bychom vám mohli pomoci. Implementace BI je značně individuální záležitostí.


Nabízíme tři formy spolupráce:

 • Technologická podpora pro BI – uvedeme pro vás do provozu platformu GoodData. Zajistíme základní nastavení a zprovozníme proces integrace vašich dat. Vaši analytikové poté mohou vytvářet na zprovozněné platformě řešení pro podporu vašeho byznysu. Proces zavedení a plného využití síly BI pro podporu vašeho byznysu je ponechán na vás.
 • Plná implementace BI – uvedeme pro vás do provozu platformu GoodData. Provedeme byznys analýzu vaši společnosti a společně s vámi identifikujeme klíčové oblasti pro rozvoj vaší společnosti. Navrhneme řešení, jak na základě dat podpořit rozvoj vaší společnosti v klíčových oblastech. Společným úsilím zavedeme rozhodování na základě faktů napříč vaší společností. Výsledkem bude lepší prosperita vaší společnosti díky kvalitní podpoře rozhodování a řízení.
 • Kombinovaná implementace – kombinace řešení a) a b). Na základě vašich individuálních potřeb zvolíme vhodnou míru naší spolupráce. Zajistíme plně technologickou stránku věci, ale byznysovou část zajistíme ve spolupráci s vašimi experty ve vhodném poměru. Zejména tedy asistujeme při plném zavádění BI ve vaší společnosti.


Proces implementace BI sestává z kroků:

 • Identifikace potřeb vašeho byznysu
 • Zmapování vašich datových zdrojů
 • Nastavení procesu pro automatické nahrávání vašich dat (ETL) do cloudu GoodData
 • Vytvoření vhodných dashboardů, grafů a reportů pro podporu vaše rozhodování
 • Nastavení procesu neustálého zlepšování BI


Technologie

Vaše data jsou namodelována pomocí grafického modelovacího nástroje. Poté jsou integrována ze všech vašich interních i externích zdrojů (externími zdroji mohou být např.: Google Analytics, Facebook, Twitter, apod.; interní zdroje mohou být databáze, CSV a Excel soubory, apod). Data jsou periodicky rozdílově nahrávána do cloudu GoodData. Proces integrace a nahrání dat do cloudu je nazýván také ETL – extract, transform, load. ETL proces je platformně nezávislý a je podpořen výkonnými nástroji od společnosti GoodData, které jej značně urychlují a zlevňují.

Webové rozhraní umožňuje vašim analytikům snadno přidávat a upravovat grafy, dashboardy, metriky a pokládat ad-hoc dotazy.


Naše zkušenosti

Naše zkušenosti s BI platformou GoodData jsou veskrze pozitivní. Díky modelu SaaS a podpůrným nástrojům je implementace BI levná a rychlá. Vytvořené řešení bývá pro zákazníka snadno srozumitelné a přehledné. Ne nadarmo je BI řešení postavené nad GoodData platformou přijímáno zákazníky nadprůměrně dobře (Gartner – Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, 2013).

Aby implementace BI byla úspěšná (dle Gartner 70 % korporátních implementací BI končí selháním), stavíme v ARTINu své řešení na těchto klíčových pilířích:

 • pochopení skutečných potřeb vašeho byznysu
 • nastavení jasných kritérií úspěchu BI řešení
 • zaměření se na budoucnost
 • využití síly a efektivity platformy GoodData

Cílem našeho BI řešení je tedy konzistentně, rychle a přesně odpovídat na nejpalčivější otázky vašeho byznysu.


Další krok je na vás

Pokud souhlasíte s naší vizí BI a řízení na základě faktů, pak nás neváhejte kontaktovat – artin@artin.cz. Na základě vašich individuálních potřeb vám pomůžeme navrhrnout vhodné BI řešení.

Pokud jste o užitečnosti BI přesvědčeni, ale potřebujete vysvětlit přínosy BI i vašemu vrcholovému managementu, neváhejte nás kontaktovat – artin@artin.cz – rádi vám budeme asistovat. Nebo nám můžete zaslat kontakt na zodpovědnou osobu a my ji rádi vysvětlíme, jak v dnešní náročné době získat pomocí BI konkurenční výhodu.

Když zakladatelé ARTINu v roce 1998 vymýšleli název firmy, pojmenovali ji ARTIN vytvořením zkratky z pojmu Artificial Intelligence (Umělá inteligence) – jelikož oba dělali doktorát v této oblasti a tušili, že jednou budou tyto technologie hýbat světem.

Ta doba nyní nastala, a proto se možná ptáte, co můžeme v oblasti AI nabídnout:

Zpracování obrazu – AI technologie pro zpracování obrazu používáme hlavně v rámci projektu Roboauto. Jedná se primárně o konvoluční neuronové sítě, hluboké učení, YOLO a podobné algoritmy. Tyto technologie používáme pro rozpoznání objektů z obrazu kamery jako je detekce pruhů, vozovky, detekce vozidel a chodců. Obraz lze použít i pro lokalizaci vozidla v mapě a pro odometrii (měření rychlosti vozidla a jeho pohybu v prostoru). Používáme nástroje jako je Keras a Tensorflow.

V rámci projektu Tesabot dále používáme zpracování obrazu k analýze testovaných aplikací, identifikaci provádění operací (progress bars) či identifikaci jednotlivých komponent aplikační obrazovky (tlačítka, text boxy, odkazy apod.) Rekurentní sítě lze s výhodou využít i pro detekci anomálií a potencionálních chyb aplikace.

Zpracování řeči – v rámci projektu vcelka.cz pomocí rekurentních neuronových sítí identifikujeme správnou výslovnost jednotlivých slov či vět.

Machine learning – i pro menší úlohy na projektu Roboauto využíváme prvky strojového učení jako například adaptivní regulace s naučeným modelem regulované soustavy pomocí neuronových sítí.

Chatbots – ovládáme i technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP), kterou používáme pro vytvoření komunikačních chatbotů pro styk se zákazníkem, jako náhradu FAQ stránek a obecně jako podpůrný kanál s novou formou interakce pomocí běžného jazyka.