Testujeme

Preveríme Váš systém na všetkých úrovniach. Testujeme všetko. Od plánovania až k hodnoteniu výsledkova návrhu riešenia. U všetkých typov testov. Riešenie našich zákazníkov musí byť naozaj stabilné a trvale dostupné.