Support

Služba Support zahŕňa profesionálnu podporu IT projektov i po skončení ich vývoja. Umožňuje efektívne riešiť nečakané situácie, ktoré môžu počas rannej fázy spustenia projektu a počas neho nastať. Zároveň umožňuje zber požiadaviek pre možné budúce rozšírenie projektu.

Artin Support nie je len pasívna podpora, ale aktívna starostlivosť, ktorá sa snaží problémom predchádzať a znižovať tak ich finančné dopady. Komunikácia je kľúčovým prvkom pre včasné odhalenie rizík. Výhodou je jedno miesto kontaktu pre požiadavky a incidenty – Single point of contact (SPOC).

Služba je parametrizovaná a je možné ju nastaviť zákazníkovi na mieru.