Riešenia
 • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
  Some info about the file

Riešenia pre tlač

Každá spoločnosť komunikuje sa svojimi zákazníkmi, partnermi, zamestnancami či štátnou správou. Pre túto komunikáciu používa rôzne typy dokumentov (listy, faktúry, výpisy z účtov, emaily, a podobne) v tlačenej alebo elektronickej podobe. V mnohých prípadoch sú tieto dokumenty vytvárané priamo informačnými systémami alebo na základe dát v nich obsiahnutých.
Veľmi často je kompozícia dokumentov riešená v jednotlivých systémoch a „šablóny“ sú definované pomocou rozličných technológií alebo priamo v kóde. Je tak náročné udržať a prípadne rozvíjať jednotný štýl komunikácie a to ako vizuálny, tak procesný (napríklad archivácia odchádzajúcej korešpondencie).
Artin ponúka implementáciu centralizovaného riešenia pre riadenú kompozíciu a distribúciu dokumentov („tlačové riešenie“), ktoré je založené na overených technológiách a produktoch a zároveň umožňuje prispôsobenie konkrétnym požiadavkám a procesom zákazníkov.

Typický implementovaný tlačový proces zabezpečuje príjem a validáciu požiadavky na kompozíciu a distribúciu dokumentov. Na základe požiadavky sa nastavia parametre spracovania a prebehne výber šablón pre jednotlivé dokumenty (pokiaľ sa jedná o dávku).
Dokumenty sú vytvárané pomocou vybraných šablón, ktoré sú plnené dátami z požiadavky (alebo ďalších systémov). Vytvorené dokumenty sú konvertované do požadovaných výstupných formátov – napríklad PostScript pre tlač, PDF pre odoslanie späť do zdrojového systému a TIFF pre archív. Vlastná kompozícia je tak jednoprechodová.
V prípade tlače dokumentov je možné spojiť viac dokumentov do jednej zásielky, jednotlivým zásielkam sú priradené obálky a tie môžu byť ešte roztriedené do balíčkov podľa požiadaviek pošty. Samozrejmosťou je doplnenie OMR značiek či čiarových kódov pre riadenie obálkovacích liniek a prílohovacích staníc.

Na záver procesu sú potom dokumenty distribuované jednotlivými výstupnými kanálmi (tlač, odoslanie e-mailom, odoslanie do externých systémov a podobne).

 

Kľúčové vlastnosti tlačového riešenia

 • Centralizovaná podpora vytvárania personalizovaných dokumentov – tlačové riešenie je službou pre ostatné systémy s online i dávkovým prístupom
 • Podpora komplexných tlačových procesov pre on-demand i dávkovú tlač zahrňujúcu riadenie kompozície (napríklad voľbu šablón), riadenie výstupov do jedného či viac výstupných kanálov (vrátane archívu), riadenie tlače a integráciu na externé systémy (zdroje dát, výstupné kanály a podobne).
 • Podpora schvaľovacích procesov pre šablóny i dokumenty (výstupy)
 • Podpora centralizovaného monitoringu a trasovania, riadenie SLA
 • Podpora generovania zabezpečených dokumentov – obvykle PDF opatrené elektronickou značnou a prípadne časovou pečiatkou
 • Podpora interaktívnych a editovateľných dokumentov, kedy je výstup vytváraný pomocou šablóny s možnosťou manuálnych zásahov do definovaných oblastí dokumentov (voľba odstavca, vloženie „voľného“ textu, úprava dát apod.). Rozsah a spôsob zmien je riadený používateľskými právami a zmeny môžu byť predmetom schvaľovacieho workflow.
 • Centrálna správa šablón – nástroj pre WYSIWYG vytváranie šablón, možnosť zdieľať jednotlivé prvky (napríklad obrázky), štýly alebo fragmenty dokumentov medzi jednotlivými šablónami, centralizované úložisko šablón s možnosti správy verzií, schvaľovanie a publikovanie šablón. Prístup k šablónam aj k ich jednotlivým častiam možno riadiť pomocou prepracovaného systému oprávnení.

Benefity tlačového riešenia od Artinu

Riadená kompozícia a distribúcia dokumentov v rôzných výstupných formátoch – zvýšenie efektivity procesov, podpora ich sledovania a optimalizácie. Korektný výstup v požadovaných formátoch.
Riadenie nákladov spojených s kompozíciou a distribúciou dokumentov – možnosť voľby, kedy použiť tlačený a kedy elektronický dokument bez nutnosti zmeny šablón.
Centralizovaná správa šablón, ich jednoduchý a rýchly návrh s podporou zdieľaných fragmentov – zníženie nákladov na vývoj a úpravy šablón. Úspory v prípade zmien vizuálneho štýlu spoločnosti.
Tlačové riešenie ako služba pre ostatné systémy – zníženie nákladov na vývoj, rozvoj a správu systémov, ktoré potrebujú generovať dokumenty. Systémy spoločnosti nemusia implementovať logiku generovania výstupov v požadovaných formátoch ani správu šablón.
Podpora kompozície zabezpečených elektronických dokumentov vo formáte PDF podľa požiadaviek legislatívy.

Používané technológie

Tlačové riešenia primárne budujeme na platforme GMC Inspire (www.gmc.net), ktorá patrí medzi lídrov na trhu a podľa potreby ju dopÍňame o ďalšie komponenty pre práci s jednotlivými formátmi (PDF, DOCX) či customizácie v prostredí JAVA či .NET.
Implementované riešenia sú prevádzkované na platformách Linux a alebo Microsoft Windows.

Obdobné produkty či služby

Artin Mailer je univerzálnou platformou pre emailovú komunikáciu vyžadovanú z informačných systémov zadávateľa. Mailer je zložený z niekoľkých modulov, ktoré zabezpečujú spracovanie požiadaviek na kompozíciu a distribúciu jedného alebo viac emailov, ich trasovanie, interakciu príjemcu pomocou webových stránok a administráciu a konfiguráciu na strane zadávateľa.

Riešenia pre tlač

Každá spoločnosť komunikuje sa svojimi zákazníkmi, partnermi, zamestnancami či štátnou správou. Pre túto komunikáciu používa rôzne typy dokumentov (listy, faktúry, výpisy z účtov, emaily, a podobne) v tlačenej alebo elektronickej podobe. V mnohých prípadoch sú tieto dokumenty vytvárané priamo informačnými systémami alebo na základe dát v nich obsiahnutých.
Veľmi často je kompozícia dokumentov riešená v jednotlivých systémoch a „šablóny“ sú definované pomocou rozličných technológií alebo priamo v kóde. Je tak náročné udržať a prípadne rozvíjať jednotný štýl komunikácie a to ako vizuálny, tak procesný (napríklad archivácia odchádzajúcej korešpondencie).
Artin ponúka implementáciu centralizovaného riešenia pre riadenú kompozíciu a distribúciu dokumentov („tlačové riešenie“), ktoré je založené na overených technológiách a produktoch a zároveň umožňuje prispôsobenie konkrétnym požiadavkám a procesom zákazníkov.

Typický implementovaný tlačový proces zabezpečuje príjem a validáciu požiadavky na kompozíciu a distribúciu dokumentov. Na základe požiadavky sa nastavia parametre spracovania a prebehne výber šablón pre jednotlivé dokumenty (pokiaľ sa jedná o dávku).
Dokumenty sú vytvárané pomocou vybraných šablón, ktoré sú plnené dátami z požiadavky (alebo ďalších systémov). Vytvorené dokumenty sú konvertované do požadovaných výstupných formátov – napríklad PostScript pre tlač, PDF pre odoslanie späť do zdrojového systému a TIFF pre archív. Vlastná kompozícia je tak jednoprechodová.
V prípade tlače dokumentov je možné spojiť viac dokumentov do jednej zásielky, jednotlivým zásielkam sú priradené obálky a tie môžu byť ešte roztriedené do balíčkov podľa požiadaviek pošty. Samozrejmosťou je doplnenie OMR značiek či čiarových kódov pre riadenie obálkovacích liniek a prílohovacích staníc.

Na záver procesu sú potom dokumenty distribuované jednotlivými výstupnými kanálmi (tlač, odoslanie e-mailom, odoslanie do externých systémov a podobne).

 

Kľúčové vlastnosti tlačového riešenia

 • Centralizovaná podpora vytvárania personalizovaných dokumentov – tlačové riešenie je službou pre ostatné systémy s online i dávkovým prístupom
 • Podpora komplexných tlačových procesov pre on-demand i dávkovú tlač zahrňujúcu riadenie kompozície (napríklad voľbu šablón), riadenie výstupov do jedného či viac výstupných kanálov (vrátane archívu), riadenie tlače a integráciu na externé systémy (zdroje dát, výstupné kanály a podobne).
 • Podpora schvaľovacích procesov pre šablóny i dokumenty (výstupy)
 • Podpora centralizovaného monitoringu a trasovania, riadenie SLA
 • Podpora generovania zabezpečených dokumentov – obvykle PDF opatrené elektronickou značnou a prípadne časovou pečiatkou
 • Podpora interaktívnych a editovateľných dokumentov, kedy je výstup vytváraný pomocou šablóny s možnosťou manuálnych zásahov do definovaných oblastí dokumentov (voľba odstavca, vloženie „voľného“ textu, úprava dát apod.). Rozsah a spôsob zmien je riadený používateľskými právami a zmeny môžu byť predmetom schvaľovacieho workflow.
 • Centrálna správa šablón – nástroj pre WYSIWYG vytváranie šablón, možnosť zdieľať jednotlivé prvky (napríklad obrázky), štýly alebo fragmenty dokumentov medzi jednotlivými šablónami, centralizované úložisko šablón s možnosti správy verzií, schvaľovanie a publikovanie šablón. Prístup k šablónam aj k ich jednotlivým častiam možno riadiť pomocou prepracovaného systému oprávnení.

Benefity tlačového riešenia od Artinu

Riadená kompozícia a distribúcia dokumentov v rôzných výstupných formátoch – zvýšenie efektivity procesov, podpora ich sledovania a optimalizácie. Korektný výstup v požadovaných formátoch.
Riadenie nákladov spojených s kompozíciou a distribúciou dokumentov – možnosť voľby, kedy použiť tlačený a kedy elektronický dokument bez nutnosti zmeny šablón.
Centralizovaná správa šablón, ich jednoduchý a rýchly návrh s podporou zdieľaných fragmentov – zníženie nákladov na vývoj a úpravy šablón. Úspory v prípade zmien vizuálneho štýlu spoločnosti.
Tlačové riešenie ako služba pre ostatné systémy – zníženie nákladov na vývoj, rozvoj a správu systémov, ktoré potrebujú generovať dokumenty. Systémy spoločnosti nemusia implementovať logiku generovania výstupov v požadovaných formátoch ani správu šablón.
Podpora kompozície zabezpečených elektronických dokumentov vo formáte PDF podľa požiadaviek legislatívy.

Používané technológie

Tlačové riešenia primárne budujeme na platforme GMC Inspire (www.gmc.net), ktorá patrí medzi lídrov na trhu a podľa potreby ju dopÍňame o ďalšie komponenty pre práci s jednotlivými formátmi (PDF, DOCX) či customizácie v prostredí JAVA či .NET.
Implementované riešenia sú prevádzkované na platformách Linux a alebo Microsoft Windows.

Obdobné produkty či služby

Artin Mailer je univerzálnou platformou pre emailovú komunikáciu vyžadovanú z informačných systémov zadávateľa. Mailer je zložený z niekoľkých modulov, ktoré zabezpečujú spracovanie požiadaviek na kompozíciu a distribúciu jedného alebo viac emailov, ich trasovanie, interakciu príjemcu pomocou webových stránok a administráciu a konfiguráciu na strane zadávateľa.

NAŠA FILOZOFIA
Ponúkame našim klientom mnohoročné a medzinárodné skúsenosti v odbore vývoja software, integrácie, konzultácie, QA a supportu. Pracujeme podľa uznávaných metodík a s použitím moderných technológií. Naším cieľom je byť najlepším vo svojom odbore.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám