Riešenia
  • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
    Some info about the file

Oracle TimesTen

TimesTen je v pamäti uložená relačná databáza od firmy Oracle. TimesTen je navrhnutý pre vysoko rýchlostnú a veľkoobjemovú správu udalostí a transakcií. Dáta v TimesTen databáze sú uložené priamo v pamäti, nesú potrebné žiadne I/O operácie na pevný disk. Keďže spracovanie dát v pamäti je omnoho rýchlejšie než ukladanie bokom, TimesTen sa používa v prostredí, kde je vyžadovaná vysoká dostupnosť a predvídateľná odozva v čase – sieťové prostredie, telekomunikácie, real-time finančné aplikácie a veľké webové aplikácie. TimesTen relačná databáza je dostupná pomocou klasických SQL príkazov.

Jediným obmedzením databázy je veľkosť poskytnutej pamäte, do ktorej sú dáta ukladané.

Databázu Oracle TimesTen sme použili v produkte DARE1 a DARE2 pre T-Mobile Česká republika. DARE je dátový rating bežiaci na geografickom clusteru spracovávajúcom niekoľko sto požiadaviek za sekundu.

Oracle TimesTen

TimesTen je v pamäti uložená relačná databáza od firmy Oracle. TimesTen je navrhnutý pre vysoko rýchlostnú a veľkoobjemovú správu udalostí a transakcií. Dáta v TimesTen databáze sú uložené priamo v pamäti, nesú potrebné žiadne I/O operácie na pevný disk. Keďže spracovanie dát v pamäti je omnoho rýchlejšie než ukladanie bokom, TimesTen sa používa v prostredí, kde je vyžadovaná vysoká dostupnosť a predvídateľná odozva v čase – sieťové prostredie, telekomunikácie, real-time finančné aplikácie a veľké webové aplikácie. TimesTen relačná databáza je dostupná pomocou klasických SQL príkazov.

Jediným obmedzením databázy je veľkosť poskytnutej pamäte, do ktorej sú dáta ukladané.

Databázu Oracle TimesTen sme použili v produkte DARE1 a DARE2 pre T-Mobile Česká republika. DARE je dátový rating bežiaci na geografickom clusteru spracovávajúcom niekoľko sto požiadaviek za sekundu.

NAŠA FILOZOFIA
Ponúkame našim klientom mnohoročné a medzinárodné skúsenosti v odbore vývoja software, integrácie, konzultácie, QA a supportu. Pracujeme podľa uznávaných metodík a s použitím moderných technológií. Naším cieľom je byť najlepším vo svojom odbore.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám