Riešenia
 • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
  Some info about the file

Mule

Mule je integračná platforma vyvinutá firmou MuleSoft™. Je založená na architektúre Enterprise Service Bus (ESB). Aplikácie komunikujú pomocou zbernice, ktorá je vychodzím bodom pre komunikáciu koncových bodov používajúcich rôzne transportné protokoly. Zabezpečuje konzistentnosť komunikácie a poskytuje centrálne riadenie – orchestráciu. Pomáha zabrániť previazanosti, ktorá sa vyskytuje u point-to-point riešení.

Mule ESB architektúra je vhodná pre projekty, ktoré zlučujú aspoň tri rôzne aplikácie, využívajú pre prenos niekoľko protokolov, príp. sa môžu v budúcnosti rozširovať o ďalšie aplikácie.

Prechod aplikácií

Základným stavebným kameňom aplikácie sú tzv. flow. Flow sa skladá z niekoľkých stavebných prvkov.

mule-SoapFlow
Východzí bod prijíma správu a koncový bod ju odosiela. Tieto dva body môžu byť totožné (request-response). Okrem všeobecnejších bodov (napojenie na HTTP, JMS, RMI, databáza, fronty apod.) ponúka Mule i špecifické konektory pre CloudHub, SAP, NetSuite, MongoHQ, PayPal, Amazon a ďalšie.Medzi tieto body sa umiestňujú transformátory správ, filtre a ďalšie komponenty. Okrem množstva predpripravených komponentov možno vytvárať svoje vlastné. Nie je tu potrebné obmedzovať sa len na kód špecifický pre Mule – je možné využiť POJO, Java i Spring beans, Groovy skripty, Python, JavaScript, Ruby alebo PHP.

Aplikácia je riadená udalosťami. Pokiaľ východzí bod daného flow dostane správu, vytvára sa inštancia flow a spúšťa sa. Inou možnosťou je spustiť ju priamo volaním z iného flow.

Vlastnosti

 • komunikácia software-to-software na princípe Service Oriented Architecture
 • možnosť nasadenia na ESB standalone server, ako embedded do webového aplikačného servera alebo v cloudu
 • spracovanie správ nezávisle na protokole
 • centrálna orchestrácia
 • škálovateľnosť

Referencie

ARTIN využil Mule pri vývoji integračného systému pre komunikáciu medzi poisťovňami a exekútorskými úradmi.

Mule

Mule je integračná platforma vyvinutá firmou MuleSoft™. Je založená na architektúre Enterprise Service Bus (ESB). Aplikácie komunikujú pomocou zbernice, ktorá je vychodzím bodom pre komunikáciu koncových bodov používajúcich rôzne transportné protokoly. Zabezpečuje konzistentnosť komunikácie a poskytuje centrálne riadenie – orchestráciu. Pomáha zabrániť previazanosti, ktorá sa vyskytuje u point-to-point riešení.

Mule ESB architektúra je vhodná pre projekty, ktoré zlučujú aspoň tri rôzne aplikácie, využívajú pre prenos niekoľko protokolov, príp. sa môžu v budúcnosti rozširovať o ďalšie aplikácie.

Prechod aplikácií

Základným stavebným kameňom aplikácie sú tzv. flow. Flow sa skladá z niekoľkých stavebných prvkov.

mule-SoapFlow
Východzí bod prijíma správu a koncový bod ju odosiela. Tieto dva body môžu byť totožné (request-response). Okrem všeobecnejších bodov (napojenie na HTTP, JMS, RMI, databáza, fronty apod.) ponúka Mule i špecifické konektory pre CloudHub, SAP, NetSuite, MongoHQ, PayPal, Amazon a ďalšie.Medzi tieto body sa umiestňujú transformátory správ, filtre a ďalšie komponenty. Okrem množstva predpripravených komponentov možno vytvárať svoje vlastné. Nie je tu potrebné obmedzovať sa len na kód špecifický pre Mule – je možné využiť POJO, Java i Spring beans, Groovy skripty, Python, JavaScript, Ruby alebo PHP.

Aplikácia je riadená udalosťami. Pokiaľ východzí bod daného flow dostane správu, vytvára sa inštancia flow a spúšťa sa. Inou možnosťou je spustiť ju priamo volaním z iného flow.

Vlastnosti

 • komunikácia software-to-software na princípe Service Oriented Architecture
 • možnosť nasadenia na ESB standalone server, ako embedded do webového aplikačného servera alebo v cloudu
 • spracovanie správ nezávisle na protokole
 • centrálna orchestrácia
 • škálovateľnosť

Referencie

ARTIN využil Mule pri vývoji integračného systému pre komunikáciu medzi poisťovňami a exekútorskými úradmi.

NAŠA FILOZOFIA
Ponúkame našim klientom mnohoročné a medzinárodné skúsenosti v odbore vývoja software, integrácie, konzultácie, QA a supportu. Pracujeme podľa uznávaných metodík a s použitím moderných technológií. Naším cieľom je byť najlepším vo svojom odbore.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám