Riešenia
 • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
  Some info about the file

Business Intelligence

Ako je vaša spoločnosť riadená?
Iba intuíciou? Alebo na základe tabuliek a grafov v Exceli, pracne zostavovaných pred každým rozhodnutím? Alebo na základe neprepojených údajov v jednotlivých informačných systémoch?

A ako by sa vám páčila predstava jedinej webovej stránky prehľadne obsahujúcej všetky dôležité ukazovatele a údaje o vašej spoločnosti, potrebné pre vaše rozhodovanie? Grafy a informácie vždy aktuálne a zlúčené zo všetkých oddelení? Kľúčové ukazovatele na jednom mieste? A prístupné všetkým dôležitým osobám odkiaľkoľvek a kedykoľvek?

Práve také riadenie spoločnosti podporuje Business Intelligence (BI) postavené na platforme GoodData

Business Intelligence od Artin-u
V Artin-e nie sme posadnutí dátami a grafmi. Nežonglujeme s číslami a tabuľkami. Sústredíme sa na merateľný prínos pre váš biznis. Vaše dáta vám musia efektívne slúžiť – podporovať rozhodovanie, umožniť zníženie nákladov a zvýšenie ziskov.

Zaujímajú vás HW a SW technológie pre Business Intelligence? Nie? Dokážeme vás odbremeniť od implementačných detailov. Pomocou platformy GoodData, ktorá beží v cloude a poskytuje sa ako služba (SaaS), vás zbavíme potreby nakupovať hardware, licencie pre databázy, a pod. Vďaka modelu SaaS sú nadobúdacie náklady na naše BI riešenie nízke, doba zavedenia je veľmi krátka (rádovo dni až týždne) a odpadá údržba systému.

Chcete svoju firmu riadiť efektívne a na základe faktov?
Prvý krok: Kontaktujte nás a spýtajte sa, ako by sme vám mohli pomôcť. Implementácia BI je značne individuálnou záležitosťou.

Ponúkame tri formy spolupráce:

 • Technologická podpora pre BI – uvedieme pre vás do prevádzky platformu GoodDáta. Zabezpečíme základné nastavenie a sprevádzkujeme proces integrácie vašich dát. Vaši analytici potom môžu vytvárať na sprevádzkovanej platforme riešenie pre podporu vášho biznisu. Proces zavedenia a úplného využitia sily BI pre podporu vášho biznisu je ponechaný na vás.
 • Plná implementácia BI – uvedieme pre vás do prevádzky platformu GoodDáta. Uskutočníme biznis analýzu vašej spoločnosti a spoločne s vami identifikujeme kľúčové oblasti pre rozvoj vašej spoločnosti. Navrhneme riešenie, ako na základe dát podporiť rozvoj vašej spoločnosti v kľúčových oblastiach. Spoločným úsilím zavedieme rozhodovanie na základe faktov naprieč vašou spoločnosťou. Výsledkom bude lepšia prosperita vašej spoločnosti vďaka kvalitnej podpore rozhodovania a riadenia.
 • Kombinovaná implementácia – kombinácia riešenia a) a b). Na základe vašich individuálnych potrieb zvolíme vhodnú mieru našej spolupráce. Zabezpečíme plne technologickú stránku veci, ale biznisovú časť zaistime v spolupráci s vašimi expertmi vo vhodnom pomere. Predovšetkým teda asistujeme pri plnom zavadzaní BI vo vašej spoločnosti.

Proces implementácie

Proces implementácie BI pozostáva z krokov:

 • Identifikácia potrieb vášho biznisu.
 • Zmapovanie vašich dátových zdrojov.
 • Nastavenie procesu pre automatické nahrávanie vašich dát (ETL) do cloudu GoodData.
 • Vytvorenie vhodných dashboardov, grafov a reportov pre podporu vášho rozhodovania.
 • Nastavenie procesu neustáleho zlepšovania BI.

Technológie
Vaše dáta sú namodelované pomocou grafického modelovacieho nástroja. Potom sú integrované zo všetkých vašich interných i externých zdrojov (externými zdrojmi môžu byť napr.: Google Analytics, Facebook, Twitter, apod.; interné zdroje môžu byť databáza, CSV a Excel súbory, apod). Dáta sú periodicky rozdielovo nahrávané do cloudu GoodData. Proces integrácie a nahrávania dát do cloudu je nazývaný tiež ETL – extract, transform, load. ETL proces je na platforme nezávislý a je podporený výkonnými nástrojmi od spoločnosti GoodData, ktoré ho značne urýchľujú a zlacňujú.

Webové rozhranie umožňuje vašim analytikom ľahko pridávať a upravovať grafy, dashboardy, metriky, a klásť ad-hoc dotazy.

Naše skúsenosti
Naše skúsenosti s BI platformou GoodData sú naskrz pozitívne. Vďaka modelu SaaS a podporným nástrojom je implementácia BI lacná a rýchla. Vytvorené riešenie býva pre zákazníka ľahko zrozumiteľné a prehľadné. Nie nadarmo je BI riešenie postavené nad GoodData platformou prijímané zákazníkmi nadpriemerne dobre (Gartner – Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, 2013).

Aby implementácia BI bola úspešná (podľa Gartner 70 % korporátnych implementácií BI končí zlyhaním), budujeme v Artin-e svoje riešenie na týchto kľúčových pilieroch:

 • pochopenie skutočných potrieb vášho biznisu
 • nastavenie jasných kritérií úspechu BI riešenia
 • zameranie sa na budúcnosť
 • využitie sily a efektivity platformy GoodData

Cieľom nášho BI riešenie je teda konzistentne, rýchlo a presne odpovedať na najpálčivejšie otázky vášho biznisu.

Ďalší krok je na vás
Pokiaľ súhlasíte s našou víziou BI a riadenia na základe faktov, potom nás neváhajte kontaktovať – artin@artin.cz. Na základe vašich individuálnych potrieb vám pomôžeme nahrnúť vhodné BI riešenie.

Pokiaľ ste o užitočnosti BI presvedčený, ale potrebujete vysvetliť prínos BI i vášmu vrcholovému managementu, neváhajte nás kontaktovať – artin@artin.cz – radi vám budeme asistovať. Alebo nám môžete zaslať kontakt na zodpovednú osobu a my jej radi vysvetlíme, ako v dnešnej náročnej dobe získať pomocou BI konkurenčnú výhodu.

Business Intelligence

Ako je vaša spoločnosť riadená?
Iba intuíciou? Alebo na základe tabuliek a grafov v Exceli, pracne zostavovaných pred každým rozhodnutím? Alebo na základe neprepojených údajov v jednotlivých informačných systémoch?

A ako by sa vám páčila predstava jedinej webovej stránky prehľadne obsahujúcej všetky dôležité ukazovatele a údaje o vašej spoločnosti, potrebné pre vaše rozhodovanie? Grafy a informácie vždy aktuálne a zlúčené zo všetkých oddelení? Kľúčové ukazovatele na jednom mieste? A prístupné všetkým dôležitým osobám odkiaľkoľvek a kedykoľvek?

Práve také riadenie spoločnosti podporuje Business Intelligence (BI) postavené na platforme GoodData

Business Intelligence od Artin-u
V Artin-e nie sme posadnutí dátami a grafmi. Nežonglujeme s číslami a tabuľkami. Sústredíme sa na merateľný prínos pre váš biznis. Vaše dáta vám musia efektívne slúžiť – podporovať rozhodovanie, umožniť zníženie nákladov a zvýšenie ziskov.

Zaujímajú vás HW a SW technológie pre Business Intelligence? Nie? Dokážeme vás odbremeniť od implementačných detailov. Pomocou platformy GoodData, ktorá beží v cloude a poskytuje sa ako služba (SaaS), vás zbavíme potreby nakupovať hardware, licencie pre databázy, a pod. Vďaka modelu SaaS sú nadobúdacie náklady na naše BI riešenie nízke, doba zavedenia je veľmi krátka (rádovo dni až týždne) a odpadá údržba systému.

Chcete svoju firmu riadiť efektívne a na základe faktov?
Prvý krok: Kontaktujte nás a spýtajte sa, ako by sme vám mohli pomôcť. Implementácia BI je značne individuálnou záležitosťou.

Ponúkame tri formy spolupráce:

 • Technologická podpora pre BI – uvedieme pre vás do prevádzky platformu GoodDáta. Zabezpečíme základné nastavenie a sprevádzkujeme proces integrácie vašich dát. Vaši analytici potom môžu vytvárať na sprevádzkovanej platforme riešenie pre podporu vášho biznisu. Proces zavedenia a úplného využitia sily BI pre podporu vášho biznisu je ponechaný na vás.
 • Plná implementácia BI – uvedieme pre vás do prevádzky platformu GoodDáta. Uskutočníme biznis analýzu vašej spoločnosti a spoločne s vami identifikujeme kľúčové oblasti pre rozvoj vašej spoločnosti. Navrhneme riešenie, ako na základe dát podporiť rozvoj vašej spoločnosti v kľúčových oblastiach. Spoločným úsilím zavedieme rozhodovanie na základe faktov naprieč vašou spoločnosťou. Výsledkom bude lepšia prosperita vašej spoločnosti vďaka kvalitnej podpore rozhodovania a riadenia.
 • Kombinovaná implementácia – kombinácia riešenia a) a b). Na základe vašich individuálnych potrieb zvolíme vhodnú mieru našej spolupráce. Zabezpečíme plne technologickú stránku veci, ale biznisovú časť zaistime v spolupráci s vašimi expertmi vo vhodnom pomere. Predovšetkým teda asistujeme pri plnom zavadzaní BI vo vašej spoločnosti.

Proces implementácie

Proces implementácie BI pozostáva z krokov:

 • Identifikácia potrieb vášho biznisu.
 • Zmapovanie vašich dátových zdrojov.
 • Nastavenie procesu pre automatické nahrávanie vašich dát (ETL) do cloudu GoodData.
 • Vytvorenie vhodných dashboardov, grafov a reportov pre podporu vášho rozhodovania.
 • Nastavenie procesu neustáleho zlepšovania BI.

Technológie
Vaše dáta sú namodelované pomocou grafického modelovacieho nástroja. Potom sú integrované zo všetkých vašich interných i externých zdrojov (externými zdrojmi môžu byť napr.: Google Analytics, Facebook, Twitter, apod.; interné zdroje môžu byť databáza, CSV a Excel súbory, apod). Dáta sú periodicky rozdielovo nahrávané do cloudu GoodData. Proces integrácie a nahrávania dát do cloudu je nazývaný tiež ETL – extract, transform, load. ETL proces je na platforme nezávislý a je podporený výkonnými nástrojmi od spoločnosti GoodData, ktoré ho značne urýchľujú a zlacňujú.

Webové rozhranie umožňuje vašim analytikom ľahko pridávať a upravovať grafy, dashboardy, metriky, a klásť ad-hoc dotazy.

Naše skúsenosti
Naše skúsenosti s BI platformou GoodData sú naskrz pozitívne. Vďaka modelu SaaS a podporným nástrojom je implementácia BI lacná a rýchla. Vytvorené riešenie býva pre zákazníka ľahko zrozumiteľné a prehľadné. Nie nadarmo je BI riešenie postavené nad GoodData platformou prijímané zákazníkmi nadpriemerne dobre (Gartner – Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, 2013).

Aby implementácia BI bola úspešná (podľa Gartner 70 % korporátnych implementácií BI končí zlyhaním), budujeme v Artin-e svoje riešenie na týchto kľúčových pilieroch:

 • pochopenie skutočných potrieb vášho biznisu
 • nastavenie jasných kritérií úspechu BI riešenia
 • zameranie sa na budúcnosť
 • využitie sily a efektivity platformy GoodData

Cieľom nášho BI riešenie je teda konzistentne, rýchlo a presne odpovedať na najpálčivejšie otázky vášho biznisu.

Ďalší krok je na vás
Pokiaľ súhlasíte s našou víziou BI a riadenia na základe faktov, potom nás neváhajte kontaktovať – artin@artin.cz. Na základe vašich individuálnych potrieb vám pomôžeme nahrnúť vhodné BI riešenie.

Pokiaľ ste o užitočnosti BI presvedčený, ale potrebujete vysvetliť prínos BI i vášmu vrcholovému managementu, neváhajte nás kontaktovať – artin@artin.cz – radi vám budeme asistovať. Alebo nám môžete zaslať kontakt na zodpovednú osobu a my jej radi vysvetlíme, ako v dnešnej náročnej dobe získať pomocou BI konkurenčnú výhodu.

NAŠA FILOZOFIA
Ponúkame našim klientom mnohoročné a medzinárodné skúsenosti v odbore vývoja software, integrácie, konzultácie, QA a supportu. Pracujeme podľa uznávaných metodík a s použitím moderných technológií. Naším cieľom je byť najlepším vo svojom odbore.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám