Riešenia
 • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
  Some info about the file

Portal Infranet

Infranet je bilingový systém so správou zákazníkov nielen pre telekomunikačné firmy, ale tiež pre všetky firmy poskytujúce IP služby. Medzi hlavné funkcie Infranetu patrí:

 • Registrácia zákazníkov
 • Registrácia služieb zákazníkom
 • Overovanie (authentication)
 • Autorizácia
 • Sledovanie činnosti zákazníka
 • Fakturácia (billing)
 • Správa zákazníckych účtov
 • Zber dát
 • Výstup tlačových zostáv

K tomu, aby sme vedeli koľko zákazníkovi účtovať za používanie služieb, musí sa vytvoriť podrobný cenník (price list). Služby z vytvoreného cenníka sa môžu priradiť zákazníkovi. Ako príklad poskytovanej služby môžeme uviesť prístup k Internetu alebo emailovú službu. Všetky potrebné informácie o zákazníkoch ako napríklad MSISDN, IMSI, IP, login sú uložené v databáze Infranetu a sú používané vo fáze overovania zákazníka a zisťovania oprávnenia k jednotlivým požadovaným službám. Ďalej Infranet meria používanie služby, ocení ju (napríklad 0,27 Kč za kB) a nakoniec upraví stav zákazníkovho účtu v databáze. Každý dopredu definovaný interval (väčšinou mesačne) je uskutočnená fakturácia. Zákazník môže platiť pomocou kreditných kariet, alebo mu môže byť zaslaná faktúra alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Na záver je možné zo zákazníckych dát vygenerovať najrôznejšie zostavy a štatistiky, nielen finančné.

graf9

Infranet je možné používať pre účtovanie v reálnom čase. Nasledujúci obrázok vypovedá o tomto použití Infranetu:

graf10

Architektúra Infranetu

Infranet je založený na štvorvrstvovej architektúre a možno ho nainštalovať ako na UNIX, tak aj na Windows. Infranet podporuje databázové servery Oracle, DB2 a MS SQL Server. Pre lepší prehľad je použitá architektúra naznačená na nasledujúcom obrázku:

graf11

Záver a zhodnotenie

Firma ARTIN sa podieľala na dodávke Infranetu ako časti content billing package pre najväčšieho mobilného prevádzkovateľa na Slovensku – Orange Slovensko, preto máme s Infranetom niekoľkoročné skúsenosti a tento produkt môžeme odporúčať pre jeho rýchlosť, stabilitu, univerzálnosť a ľahkú konfiguráciu.

Portal Infranet

Infranet je bilingový systém so správou zákazníkov nielen pre telekomunikačné firmy, ale tiež pre všetky firmy poskytujúce IP služby. Medzi hlavné funkcie Infranetu patrí:

 • Registrácia zákazníkov
 • Registrácia služieb zákazníkom
 • Overovanie (authentication)
 • Autorizácia
 • Sledovanie činnosti zákazníka
 • Fakturácia (billing)
 • Správa zákazníckych účtov
 • Zber dát
 • Výstup tlačových zostáv

K tomu, aby sme vedeli koľko zákazníkovi účtovať za používanie služieb, musí sa vytvoriť podrobný cenník (price list). Služby z vytvoreného cenníka sa môžu priradiť zákazníkovi. Ako príklad poskytovanej služby môžeme uviesť prístup k Internetu alebo emailovú službu. Všetky potrebné informácie o zákazníkoch ako napríklad MSISDN, IMSI, IP, login sú uložené v databáze Infranetu a sú používané vo fáze overovania zákazníka a zisťovania oprávnenia k jednotlivým požadovaným službám. Ďalej Infranet meria používanie služby, ocení ju (napríklad 0,27 Kč za kB) a nakoniec upraví stav zákazníkovho účtu v databáze. Každý dopredu definovaný interval (väčšinou mesačne) je uskutočnená fakturácia. Zákazník môže platiť pomocou kreditných kariet, alebo mu môže byť zaslaná faktúra alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Na záver je možné zo zákazníckych dát vygenerovať najrôznejšie zostavy a štatistiky, nielen finančné.

graf9

Infranet je možné používať pre účtovanie v reálnom čase. Nasledujúci obrázok vypovedá o tomto použití Infranetu:

graf10

Architektúra Infranetu

Infranet je založený na štvorvrstvovej architektúre a možno ho nainštalovať ako na UNIX, tak aj na Windows. Infranet podporuje databázové servery Oracle, DB2 a MS SQL Server. Pre lepší prehľad je použitá architektúra naznačená na nasledujúcom obrázku:

graf11

Záver a zhodnotenie

Firma ARTIN sa podieľala na dodávke Infranetu ako časti content billing package pre najväčšieho mobilného prevádzkovateľa na Slovensku – Orange Slovensko, preto máme s Infranetom niekoľkoročné skúsenosti a tento produkt môžeme odporúčať pre jeho rýchlosť, stabilitu, univerzálnosť a ľahkú konfiguráciu.

NAŠA FILOZOFIA
Ponúkame našim klientom mnohoročné a medzinárodné skúsenosti v odbore vývoja software, integrácie, konzultácie, QA a supportu. Pracujeme podľa uznávaných metodík a s použitím moderných technológií. Naším cieľom je byť najlepším vo svojom odbore.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám