Pracujeme pre firmy po celom svete
  • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
    Some info about the file

T-MOBILE

Dlhodobo spolupracujeme s mobilným operátorom T-Mobile v Českej Republike. Implementovali sme rad desktop i serverových aplikácií. Našu aplikáciu Správca firemných nákladov používajú tisíce veľkých zákazníkov T-Mobile pre správu a analýzu faktúr a podrobných výpisov.

O2

V spolupráci s našim strategickým partnerom sme do O2 Slovakia dodali vlastnú technologickú platformu spravujúcu kompletnú MNP (mobile number portability). Následne zabezpečujeme ďalší rozvoj a support tohto systému. Ďalej sme pre O2 CZ rozvíjali a podporovali hlavný message bus medzi všetkými systémami implementovaný v PLSQL a v JAVA – platformu ETCOMM (eurotel communicator).

VODAFONE

V rámci projektu zavedenia nového SAP sme boli zodpovední za test a deployment fázu. V testovacej fáze bolo našou úlohou zabezpečiť analýzu defektov, ich vyriešenie a retestovanie v daných termínoch, podporu testerom a vývojárom a vytvorenie súvisiacej dokumentácie. V deployment fáze sme mali na starosti reporting plánov, koordináciu úloh jednotlivých oddelení a následnú kontrolu ich plnenia.

HUTCHINSON 3G RAKÚSKO

Pre Hutchison 3G pracujeme už od roku 2003. Za túto dobu sme vybudovali celý rad tímov starajúcich sa o vybrané systémy mobilného operátora. Našou zodpovednosťou je nasadenie produktu, jeho ďalšia podpora a vývoj. Zabezpečili sme outsourcing tímu a konzultačné/vývojové služby v nasledujúcich oblastiach: mediacia (CSG Inter-mediatE), order management billing systému (Intec Singl.eView), Peoplesoft CRM, Sharepoint aplikácia vývoja Java aplikácií (WebShop).

ORANGE SK

Pre slovenskú pobočku operátora Orange sme implementovali SDP Real-Time Charging interface v prostredí HP IUM.

ERICSSON

Pre írsku pobočku telekomunikačnej spoločnosti Ericsson pracujeme na rozsiahlejších projektoch s technológiou MediationZone a Java.

ČEZ

Popredný dodávateľ energií v strednej a juhovýchodnej Európe. ARTIN sa podieľa na vývoji monitorovacieho systému a fault managementu pre pilotnú prevádzku inteligentných sietí (smart grids) v Českej republike. Pre monitoring je použitá aplikácia HP SiteScope, fault management zastrešuje aplikácia HP TeMIP.

VEOLIA VODA

Riešenie Mailer, ktoré v spoločnosti Veolia zavádzame, je univerzálnou platformou pre emailovú komunikáciu vyžadovanú z informačných systémov zadávateľa. Mailer je zložený z niekoľkých modulov, ktoré zabezpečujú spracovanie požiadaviek na kompozíciu a distribúciu jedného alebo viac emailov, ich trasovanie, interakciu príjemcu pomocou webových stránok a administráciu a konfiguráciu na strane zadávateľa.

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA
S našimi zákazníkmi spolupracujeme dlhodobo. Zakladáme si na partnerskom prístupe. Snažíme sa vždy urobiť viac, než zákazník očakáva.

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám