TimeMission

Program pre registráciu pracovnej doby a sledovanie projektov

TIMEMISSION je internetová aplikácia pre zaznamenávanie doby práce zamestnancov a na akom projekte daný pracovník pracoval. Tieto dáta potom slúžia nielen k registrácii pracovnej doby, ale aj ako zdroj cenných aktuálnych reportov a analýz. Môžete sledovať nákladnosť a ziskovosť projektov. Máte k dispozícii presné podklady pre účtovanie vykonaných služieb klientom. Dáta môžu byť i vstupom do mzdovej agendy.

 • zjednodušená registrácia pracovnej doby zamestnancov v elektronickej podobe
 • vždy presne viete, koľko bolo na danom projekte vykonanej práce a koľko máte účtovať klientom
 • umožní Vám sledovať ziskovosť jednotlivých projektov a včas zareagovať na nepriaznivý stav • poskytne Vám vždy aktuálne informácie, nemusíte čakať na mesačnú uzávierku
 • dovoľuje zamestnancom zaznamenávať pracovnú dobu tak rýchlo a jednoducho, ako je to len možné
 • poskytuje Vám cenné informácie kedykoľvek to potrebujete
 • slúži zároveň ako dochádzkový systém pre evidenciu pracovnej doby, ktorú podľa novely Zákonníka práce z 1.1.2001 musia viesť všetky firmy

Ako to celé funguje:

 • aplikácia je prístupná na lokálnej počítačovej sieti či dokonca na Internete
 • na jednotlivé počítače nemusíte nič inštalovať, je taktiež jedno, na akej platforme pracujú
 • všetci zamestnanci pravidelne vkladajú počet odpracovaných hodín do systému spoločne s typom práce a pre aký projekt pracovali – k zadaniu im slúži jediná optimalizovaná stránka v okne prehliadača
 • vedúci pracovníci majú prístup k reportom a analýzam nad uloženými dátami – tieto analýzy možno uskutočniť kedykoľvek a kdekoľvek
 • zabezpečenie je realizované pomocou prístupových hesiel s možnosťou práv k jednotlivým častiam aplikácie a k daným projektom, typom práce a podriadeným používateľom

Technická špecifikácia:

 • internetová aplikácia prístupná z okna prehliadača · všetko je uskutočňované na strane servera
 • moderné technológie Java, JSP, AngularJS
 • SQL databáza Interbase a Oracle, prevod na iný typ databáze (MSQL, MySQL) možný

Novinky v poslednej verzii:

 • sledovanie plnenia rozpočtu
 • sledovanie internej a externej ceny

Zistiť cenu