Súčinnosť s exekútorskými úradmi

Spoločnostiam poskytujúcim zákonnú súčinnosť s exekútorskými úradmi ponúkame produkty pre automatizáciu týchto povinností a tým aj znižovanie nákladov na ich poskytovanie. Sme tvorcami jedného z typov informačného systému, ktoré exekútorské úrady používajú, teda máme bohaté skúsenosti v tomto odbore.

Ponúkané produkty:

SPOJ – plnohodnotná server aplikácia na strane banky/poisťovne, ktorá komunikuje s internými systémami a uskutočňuje automatizovanú realizáciu súčinnosti

SPOJ Lite – utilita, ktorá umožní importovať XML požiadavky exekútorského úradu a generovať XML odpovede ručne s pomocou aplikácie Excel

Zistiť cenu