MNP

ARTIN, pod hlavičkou HP, dodal do Telefóniky O2 Slovakia vlastnú technologickú platformu spravujúcu kompletný proces MNP (mobile number portability).

MNPS (Mobile Number Portability Server) zabezpečuje komplexné riešenie pre migráciu čísel medzi operátormi. Komunikuje, ako s ostatnými telefónnymi operátormi, tak i s najrôznejšími internými systémami mobilného operátora, na ktorých žiadosť uskutočňuje konkrétne operácie, overuje údaje a vymieňa si potrebné dáta pre pokračovanie portačného procesu. MNPS aplikácia je napísaná v Jave, použitím technológií a frameworkov, ako je JBoss jBPM, Hibernate, J2EE technológií alebo napríklad Wicket. Celá aplikácia potom beží na JBoss serveri, perzistentné objekty a kľúčové dáta sú ukladané v databázy Oracle 10g. MNPS sa skladá z dvoch hlavných častí – MNP Communicator a MNP Engine.

MNP Communicator
MNP Communicator je aplikácia, ktorá slúži ku komunikácii s ostatnými mobilnými operátormi pomocou SOAP protokolu. Slúži ako rozhranie sprostredkovávajúce komunikáciu medzi MNP Engine a ostatnými operátormi. Zabezpečuje bezpečnosť celého systému a je umiestnená oddelene od MNP Engine. MNP Communicator je J2EE aplikácia, ktorá beží na JBoss servery.

MNP Engine
MNP Engine je hlavný modul, ktorý je kľúčovou časťou MNPS, implementuje biznis logiku, GUI, rozhranie pre komunikáciu s internými systémami mobilného operátora a stará sa o spracovanie všetkých procesov. Rovnako ako u MNP Communicator sa jedná o J2EE aplikáciu bežiacu v JBoss. K implementácií biznis procesov bol použitý JBoss jBPM framework, ktorý riadi všetky udalosti počas existencie procesu.

GUI
Súčasťou MNP riešenia je i administračná časť, ktorá umožňuje širokú škálu operácií s bežiacimi procesmi. Za zmienku stojí detailný náhľad na všetky bežiace procesy vrátane prehľadu o komunikácii prebiehajúcej s ostatnými systémami, možnosť manipulácie s procesmi a ich podprocesmi, zmenu nastavení procesu, vytváranie nových procesov, nastavenie najrôznejších časových intervalov, atď. Súčasťou je i prehľadný kalendár, ktorý umožňuje nastavenie dní a konkrétnej doby, kedy bude prebiehať portácia čísel a export dát do iných interných systémov.

Zistiť cenu