Lustrácia CEO

Lustrace CEO

Program „Lustrace CEO” je k dispozícii tým súdnym exekútorom, ktorí neplánujú integrovať toto rozhranie priamo do svojich informačných systémov.

Funkcie programu:

  • Lustrace CEO pomocou dotazu osobainfo – teda na základe rodného čísla
  • Dávkové spracovanie dát – možnosť importu RČ zo schránky, excel dokumentu, CSV súboru
  • Export dát vo formáte pre používateľov – PDF, RTF, HTML
  • Export dát vo formáte pre ďalšie strojové spracovanie – XML

Výstup dát pre strojové spracovanie má tú výhodu oproti dátam poskytovaným systémom UniQue, že je validný proti konkrétnemu XSD (viď. príloha). Zároveň obsahuje pôvodné dáta získané zo systému UniQue, vrátane ich metadát pre prípad, že by bolo nutné pristúpiť i k dátam, ktoré nie sú „vystavené priamo“.

Je teda možné napojiť sa na systém CEO semi-automaticky – spúšťanie lustrácie uskutočňovať v programe Lustrace CEO a v IS Eú implementovať funkciu pre import XML výstupu z aplikácie.

Používateľská príručka

Zistiť cenu