EDM

EDM (Electronic document management) je systém zabezpečujúci uchovanie a prístup k dokumentom v elektronickej podobe. Súčasne umožňuje definíciu firemných procesov a kontrolu ich plnenia. EDM tieto dve funkcionality prepája a umožňuje tok dokumentov jednotlivými procesmi.

Čo Vám EDM prináša v oblasti správy dokumentov:

 • jednoduchosť a prehľadnosť • jednoduché zdieľania dokumentov
 • bezpapierovú kanceláriu – vaše dokumenty sú uchovávané v elektronickej podobe
 • bezpečný prístup k dokumentom je možný odkiaľkoľvek
 • sledovanie zmien dokumentov
 • systém oprávnenia zabezpečí prístup k dokumentom len oprávneným osobám
 • jednoduché zálohovanie

Čo Vám EDM prináša v oblasti správy a riadenia procesov:

 • flexibilnú definíciu vašich firemných procesov
 • kontrolu plnenia úloh
 • automatizáciu niektorých činností
 • automatické pripomínanie dôležitých termínov (napr. e-maily)
 • históriu a podrobné audity procesov

Technická špecifikácia:

 • klient-server architektúra
 • server je postavený na workflow-e servera Enhydra Shark v prostredí Java
 • SQL databáza Firebird
 • klient – klasická desktop aplikácia (EXE) či www rozhranie (technológia JSP)

Zistiť cenu