Cgql pre Oracle Coherence

Cgql (Coherence Groovy Query Language) konzola je náhradou za Oracle Coherence CohQL konzolu, ktorá je súčasťou samotnej Coherence, ale obsahuje mnoho zákazov a obmedzení.

CohQL napodobňuje syntax a správanie SQL, čo pomáha začiatočníkom so znalosťami SQL. SQL bolo navrhnuté pre relačné databáze, zatiaľ čo Coherence je úložisko typu kľúč-hodnota, kde kľúč i hodnota môžu byť ľubovoľné objektové stromy a SQL sa teda nehodí.

Cgql využíva Groovy (skriptovací jazyk založený na Jave) ktorý ponúka prirodzený spôsob pre prístup a manipuláciu s objektmi v Coherence cache.

S Cgql konzolou môžete využiť plný potenciál Coherence z príkazového riadku, bez nutnosti vytvárania a kompilácie ďalšieho Java kódu a bez nutnosti za behu čokoľvek meniť v jednotlivých Coherence uzloch.

S Cgql môžete:

  • naplno pristupovať k objektovým stromom uloženým v kľúčoch alebo hodnotách, vrátane kolekcií a vnorených kolekcií (filtrovanie, výber, agregácia, …)
  • používať ľubovoľné indexy definované v cache, vrátane indexov definovaných v POF vlastnostiach (CohQL nepoužíva indexy dokonca ani keď použijete konštrukciu typu where key () =xxx)
  • používať existujúci Filter a spustiť existujúci EntryProcessor
  • definovať a použiť vlastný Filter a EntryProcessor za behu bez nutnosti čokoľvek meniť v Coherence uzloch, ale s plnou silou ako keby boli napísané a skompilované v Jave
  • extrahovať a agregovať hodnoty vlastným EntryProcessor-om
  • meniť ľubovoľné vlastnosti objektov vlastným EntryProcessor-om
  • ukladať v konzole výsledky a potom ich analyzovať bez nutnosti opäť sa dotazovať clustera – možno využiť ku korelácii viac dotazov
  • spúšťať skripty zo súboru alebo zo štandardného vstupu

Pre viac informácií navštívte Cgql na GitHubu. Jedná sa o open source projekt.

Zistiť cenu