Artin Exekutor

Aplikácia Artin Exekutor je stredne veľký informačný systém, ktorý poskytuje služby pre správu a podporu biznis procesov charakteristických pre subjekty zaoberajúce sa exekúciami.

Funkcionalita informačného systému Exekutor pokrýva celú agendu práce exekútorskej kancelárie:

 • správa spisov a subjektov zúčastňujúcich sa exekúcií (evidencia úkonov jednotlivých spisov, telefonátov, súdnych nariadení, výjazdov, validácia adries a existencie ekonomických subjektov)
 • správa pošty – evidencia prijatej a naskenovanej pošty, generovanie odchádzajúcej pošty zo zadaných šablón, zautomatizované odosielanie elektronicky podpísaných email dokumentov a pod.
 • správa financií – evidencia prijatých a odchádzajúcich platieb, výpočty úrokov, nákladov, odmien, exporty a importy do bankových inštitúcií, finančné prehľady
 • podpora generovania dokumentov – podľa používateľom vytvorených šablón môžu byť automaticky generované potrebné dokumenty
 • komunikácia so štátnymi systémami – ISIR, EVUP, UIR-ADR, ARES, CEE, ČNB
 • správa požiadaviek a vykonanie lustrácii (bank, mobilných operátorov, CEO, poistenie apod.) správa úloh – možnosť zadávania rôznych druhov úloh jednotlivým používateľom IS, evidencia ich plnenia
 • asynchrónna komunikácia s VZP B2B bránou protokolom AS2

Súčasťou je i GIS (geografický informačný systém) postavený na open-source technológiách. Umožňuje automatizované geokódovanie adries a následnú priestorovú lokalizáciu exekúcií a subjektov pomocou mapového servera. Okrem parametrizovateľného zobrazenia možno dáta napr. priestorovo vyberať a generovať reporty vztiahnuté k určitej lokalite, využiteľné napr. pre plánovanie výjazdu k exekúcii.

Technológia
IS Exekutor je trojvrstvová aplikácia vyvinutá v programovacom jazyku Java s použitím niekoľkých moderných frameworkov. Prístup k databáze je realizovaný pomocou perzistenčných služieb Hibernate. Náväznosť na konkrétny typ databázy je teda eliminovaná a aplikácia môže byť prevádzkovaná na rôznych databázových strojoch (Oracle, MS SQL, PostgreSQL). Prezentačná vrstva je implementovaná použitím komponentovo orientovaného nástroja Apache Wicket a celá aplikácia je stmelená technológiou Spring framework. Ako servlet kontajner je použitý Apache Tomcat.

Vzhľadom na to, že sa jedná o Java aplikáciu, môže byť IS exekutor prevádzkovaný na serveroch s takmer ľubovoľným operačným systémom (MS Windows, Linux apod.).

GIS technológia

 • rozšírenie PostGIS pre PostgreSQL databázu
 • abstraktná vrstva pre prístup k priestorovým dátam je realizovaný prostredníctvom Hibernate Spatial
 • mapový server GeoServer ako zdroj vektorových dát sprístupnených pomocou WFS služieb
 • rastrové dáta poskytované OpenStreetMap
 • JavaScriptový mapový interface OpenLayers pre webové zobrazenie
 • Java GIS frameworky GeoTools a JTS

Spoločnosť ARTIN spol. s r.o. získala dotáciu na vytvorenie produktu ARTIN Exekutor v rámci operačného programu Podnikanie a inovácie Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky. Projekt bol spolufinancovaný z projektov Európskej únie. Táto podpora nám umožnila vytvoriť technologicky pokročilý systém, ktorý je na špičke v ponuke obdobných systémov a zahŕňa veľkú mieru automatizácie chodu exekútorského úradu.

Zistiť cenu