Riešenia
 • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
  Some info about the file

MediationZone®

MediationZone® je mediačný systém vyvinutý firmou DigitalRoute. V telekomunikáciách je mediácia využívaná k prenosu a spracovaniu dátových súborov. MediationZone® je navrhnutý tak, že môže byť nasadený u akéhokoľvek typu mobilného operátora. Aplikácia je napísaná v jazyku Java, preto nie je závislá na platforme ani na architektúre. Jedná sa o vysoko škálovateľný systém, môže fungovať v clusteri na viac serveroch, ktoré pracujú paralelne. Takto je možné jednoducho zvýšiť výkon celej aplikácie v prípade vzrastajúcej záťaže.

Základom MediationZone® sú workflows. Workflow je definovaný ako množina prepojených uzlov reprezentujúcich tok dát. Podľa toho, aký je účel jednotlivých uzlov, rozlišujeme tri typy agentov – vstupní, procesní a výstupní. Takto je tiež možné rozdeliť každý workflow, viď nasledujúci diagram:

Vstup
MediationZone® zbiera dátové súbory z externých systémov. Ako vstupné systémy slúžia najčastejšie telefónne ústredne a podobné subsystémy telefónnych operátorov (napr. IN, MMSC, SMSC). Podporované sú nasledujúce protokoly: FTP, FTP/DX200, SFTP, ďalej je možné prijať dáta priamo z relačnej databázy (napr. Oracle) alebo priamo z disku. Na rozdiel od konkurenčného systému od Intec – IntermediatE je podporovaný i protokol SFTP, ktorý je nevyhnutný v prostredí vyžadujúcom šifrovaný prenos dát. Vstupné súbory musia byť ešte pred spracovaním dekódované. Dekodéry sú definované v jazyku UDL – Ultra Definition Language, pričom je podporovaný celý rad dátových formátov: textových (csv, xml, …), binárnych (s pevnou dÍžkou poľa, TLV, …). Nechýba ani podpora komplexných formátov ako je ASN.1 alebo TAP-3. Po dekódovaní sú dáta reprezentované tzv. záznamami, v terminológii MediationZone® sa jedná o UDRs – Usage Dáta Records.


Spracovanie
Jednotlivé záznamy (UDR) prechádzajú cez uzly workflow diagramu, pričom každý uzol je ovládaný tzv. procesným agentom. Biznis logika týchto agentov je definovaná v jazyku APL – Aplication Definition Language, ktorý vychádza z jazyka Java. Operácie, ktoré zabezpečujú procesní agenti:

 • Kontrola duplicít záznamov/súborov
 • Validácia záznamov
 • Výber a filtrovanie záznamov
 • Agregácia – spájanie viac záznamov
 • Generovanie nových záznamov
 • Audit

Výstup
Pred výstupom sú UDR zakódované do požadovanej podoby. Pre kódery platí to, čo pre dekodéry – definované v UDL, podpora širokej škály dátových formátov. Výstupné súbory sú potom posielané do výstupných subsystémov Prostredníctvom niektorého z transportných protokolov. Ďalej je možné dáta vkladať priamo do relačnej databázy (napr. Oracle) teda i priamo do DWH – Data Warehouse.

Workflow management systému MediationZone® zabraňuje vzniku akýchkoľvek nekonzistencií. V prípade chyby výstupného portálu alebo chyby počas spracovania dôjde k automatickému zotaveniu sa a návratu všetkých zmien – spracovanie je teda atomické a nemôže dôjsť k poruche spracovaných dát. Toto je jeden z hlavných prínosov mediačných systémov. Ďalšou funkcionalitou je možnosť umiestniť chybové záznamy do ECS – Error Correction System. Takto nedôjde k prerušeniu spracovania workflow, pričom zostáva možnosť tieto záznamy opäť spracovať. Samozrejmosťou je logovací systém, ktorý zaznamenáva chyby rôznych úrovní pre možnosť ich neskoršej analýzy.

Reference
MediationZone® je škálovateľný, plne konfigurovateľný, spoľahlivý a robustný mediačný systém, s nasadením ktorého má ARTIN bohaté skúsenosti z niekoľkých projektov pre mobilných operátorov v Českej republike, Alžírsku, Rakúsku a Japonsku: T-Mobile, HP Algeria – Watania, Nokia Siemens Networks – Vertu, Nokia Siemens Networks – Blyk NL.

MediationZone®

MediationZone® je mediačný systém vyvinutý firmou DigitalRoute. V telekomunikáciách je mediácia využívaná k prenosu a spracovaniu dátových súborov. MediationZone® je navrhnutý tak, že môže byť nasadený u akéhokoľvek typu mobilného operátora. Aplikácia je napísaná v jazyku Java, preto nie je závislá na platforme ani na architektúre. Jedná sa o vysoko škálovateľný systém, môže fungovať v clusteri na viac serveroch, ktoré pracujú paralelne. Takto je možné jednoducho zvýšiť výkon celej aplikácie v prípade vzrastajúcej záťaže.

Základom MediationZone® sú workflows. Workflow je definovaný ako množina prepojených uzlov reprezentujúcich tok dát. Podľa toho, aký je účel jednotlivých uzlov, rozlišujeme tri typy agentov – vstupní, procesní a výstupní. Takto je tiež možné rozdeliť každý workflow, viď nasledujúci diagram:

Vstup
MediationZone® zbiera dátové súbory z externých systémov. Ako vstupné systémy slúžia najčastejšie telefónne ústredne a podobné subsystémy telefónnych operátorov (napr. IN, MMSC, SMSC). Podporované sú nasledujúce protokoly: FTP, FTP/DX200, SFTP, ďalej je možné prijať dáta priamo z relačnej databázy (napr. Oracle) alebo priamo z disku. Na rozdiel od konkurenčného systému od Intec – IntermediatE je podporovaný i protokol SFTP, ktorý je nevyhnutný v prostredí vyžadujúcom šifrovaný prenos dát. Vstupné súbory musia byť ešte pred spracovaním dekódované. Dekodéry sú definované v jazyku UDL – Ultra Definition Language, pričom je podporovaný celý rad dátových formátov: textových (csv, xml, …), binárnych (s pevnou dÍžkou poľa, TLV, …). Nechýba ani podpora komplexných formátov ako je ASN.1 alebo TAP-3. Po dekódovaní sú dáta reprezentované tzv. záznamami, v terminológii MediationZone® sa jedná o UDRs – Usage Dáta Records.


Spracovanie
Jednotlivé záznamy (UDR) prechádzajú cez uzly workflow diagramu, pričom každý uzol je ovládaný tzv. procesným agentom. Biznis logika týchto agentov je definovaná v jazyku APL – Aplication Definition Language, ktorý vychádza z jazyka Java. Operácie, ktoré zabezpečujú procesní agenti:

 • Kontrola duplicít záznamov/súborov
 • Validácia záznamov
 • Výber a filtrovanie záznamov
 • Agregácia – spájanie viac záznamov
 • Generovanie nových záznamov
 • Audit

Výstup
Pred výstupom sú UDR zakódované do požadovanej podoby. Pre kódery platí to, čo pre dekodéry – definované v UDL, podpora širokej škály dátových formátov. Výstupné súbory sú potom posielané do výstupných subsystémov Prostredníctvom niektorého z transportných protokolov. Ďalej je možné dáta vkladať priamo do relačnej databázy (napr. Oracle) teda i priamo do DWH – Data Warehouse.

Workflow management systému MediationZone® zabraňuje vzniku akýchkoľvek nekonzistencií. V prípade chyby výstupného portálu alebo chyby počas spracovania dôjde k automatickému zotaveniu sa a návratu všetkých zmien – spracovanie je teda atomické a nemôže dôjsť k poruche spracovaných dát. Toto je jeden z hlavných prínosov mediačných systémov. Ďalšou funkcionalitou je možnosť umiestniť chybové záznamy do ECS – Error Correction System. Takto nedôjde k prerušeniu spracovania workflow, pričom zostáva možnosť tieto záznamy opäť spracovať. Samozrejmosťou je logovací systém, ktorý zaznamenáva chyby rôznych úrovní pre možnosť ich neskoršej analýzy.

Reference
MediationZone® je škálovateľný, plne konfigurovateľný, spoľahlivý a robustný mediačný systém, s nasadením ktorého má ARTIN bohaté skúsenosti z niekoľkých projektov pre mobilných operátorov v Českej republike, Alžírsku, Rakúsku a Japonsku: T-Mobile, HP Algeria – Watania, Nokia Siemens Networks – Vertu, Nokia Siemens Networks – Blyk NL.

NAŠA FILOZOFIA
Ponúkame našim klientom mnohoročné a medzinárodné skúsenosti v odbore vývoja software, integrácie, konzultácie, QA a supportu. Pracujeme podľa uznávaných metodík a s použitím moderných technológií. Naším cieľom je byť najlepším vo svojom odbore.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám