Riešenia
 • Jan Najvárek / Riaditeľ spoločnosti
  Some info about the file

Inter-mediatE mediation

Inter-mediatE je mediačný systém pôvodne vyvinutý firmou Intec, teraz vo vývoji pokračuje firma CSG International. Mediácia je časť telekomunikačnej IT štruktúry, ktorá sa stará o prenos a spracovanie dátových súborov. Inter-mediatE je navrhnutý pre použitie u všetkých typov mobilných operátorov – pevné siete, mobilné siete (2G i 3G), IP siete. Jedná sa o systém bežiaci na platforme UNIX na serveroch firiem HP, Sun, Compaq a ďalších a to ako 32b tak 64b architektúrach. Aplikácia je vysoko škálovateľná, takže môže bežať ako na jednotlivom servery, tak i na mnohých serveroch pracujúcich paralelne. Funkcie mediácie sú rozdelené do troch základných oblastí ilustrovaných na nasledujúcom diagrame:

Vstup
Inter-mediatE sťahuje dátové súbory z externých systémov v pravidelných časových intervaloch, prípadne možno vstupný portál spustiť ručne. Podporovaný je rad protokolov i dátových formátov, nechýba ani podpora komplexných formátov ako sú ASN.1 a TAP-3. Ako vstupné systémy slúžia najčastejšie telefónne ústredne a ďalšie subsystémy, ktoré operátori používajú. Každý vstupný súbor je rozdelený na rekordy, ktoré sa ďalej spracovávajú.

Výstup
Inter-mediatE posiela stiahnuté a spracované súbory do výstupných subsystémov v jednotlivých dávkach. Tieto výstupné dávky majú bohato konfigurovateľné parametre. Nastaviť sa dajú mená výstupných súborov, ich veľkosti, triedenie rekordov, používanie sekvenčných čísel, pridávanie hlavičiek a päty do súborov atď. Celý prenos dát do koncových systémov je podrobne monitorovaný tak, aby nedošlo k strate dát. Existujú tu tiež metódy automatického zotavenia, ktoré sa využijú v prípade dočasného výpadku spojenia s koncovým systémom prípadne výpadku koncového systému samotného.

Mediacia – spracovanie dát
Potom čo Inter-mediatE príjme zdrojový súbor a rozdelí ho na jednotlivé rekordy, začne tieto rekordy spracovávať podľa definovaného plánu. Tento plán pozostáva z jednotlivých operácií, ktoré sú spojené do stromovej štruktúry (každá operácia má jeden vstup, ale môže mať viac výstupov). Na výstupy operácií sú pripojené ďalšie operácie, poprípade výstupné portály posielajúce dáta do koncových systémov. Operácie môžu byť nasledujúcich typov:

 • Validácia (overenie správnosti) rekordov
 • Selekcia a filtrovanie rekordov
 • Spájanie viac rekordov do jedného
 • Kontrola duplicít pri rekordoch/súboroch
 • Generovanie nových rekordov
 • Transformácia/normalizácia rekordov (zmena formátu dát)
 • Generovanie štatistík

Inter-mediatE má silné nástroje pre nakladanie s chybovými rekordmi, ktoré neprešli validáciou. Chybové rekordy sa dajú hromadne opravovať a potom znovu spracovávať. Je tu tiež systém, ktorý zaznamenáva všetky významné udalosti a chyby pre ich neskoršiu analýzu. Inter-mediatE je bohato konfigurovateľný, spoľahlivý a robustný systém, ktorý sa automaticky zotavuje po neočakávaných udalostiach ako je napr. prerušenie prenosu dátových súborov či zlyhania behu operácií.

Nasledujúci diagram ilustruje tok dát v aplikácii Inter-mediatE:

 

ARTIN dodával implementáciu Inter-mediatE pre mobilných operátorov v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Máme niekoľkoročné skúsenosti s kompletným vývojovým cyklom počnúc detailnou analýzou požiadaviek, cez implementáciu a testovanie až po nasadenie do prevádzky. Inter-mediatE oceňujeme predovšetkým pre jeho rýchlosť, robustnosť, stabilitu a monitorovacie schopnosti.

Inter-mediatE mediation

Inter-mediatE je mediačný systém pôvodne vyvinutý firmou Intec, teraz vo vývoji pokračuje firma CSG International. Mediácia je časť telekomunikačnej IT štruktúry, ktorá sa stará o prenos a spracovanie dátových súborov. Inter-mediatE je navrhnutý pre použitie u všetkých typov mobilných operátorov – pevné siete, mobilné siete (2G i 3G), IP siete. Jedná sa o systém bežiaci na platforme UNIX na serveroch firiem HP, Sun, Compaq a ďalších a to ako 32b tak 64b architektúrach. Aplikácia je vysoko škálovateľná, takže môže bežať ako na jednotlivom servery, tak i na mnohých serveroch pracujúcich paralelne. Funkcie mediácie sú rozdelené do troch základných oblastí ilustrovaných na nasledujúcom diagrame:

Vstup
Inter-mediatE sťahuje dátové súbory z externých systémov v pravidelných časových intervaloch, prípadne možno vstupný portál spustiť ručne. Podporovaný je rad protokolov i dátových formátov, nechýba ani podpora komplexných formátov ako sú ASN.1 a TAP-3. Ako vstupné systémy slúžia najčastejšie telefónne ústredne a ďalšie subsystémy, ktoré operátori používajú. Každý vstupný súbor je rozdelený na rekordy, ktoré sa ďalej spracovávajú.

Výstup
Inter-mediatE posiela stiahnuté a spracované súbory do výstupných subsystémov v jednotlivých dávkach. Tieto výstupné dávky majú bohato konfigurovateľné parametre. Nastaviť sa dajú mená výstupných súborov, ich veľkosti, triedenie rekordov, používanie sekvenčných čísel, pridávanie hlavičiek a päty do súborov atď. Celý prenos dát do koncových systémov je podrobne monitorovaný tak, aby nedošlo k strate dát. Existujú tu tiež metódy automatického zotavenia, ktoré sa využijú v prípade dočasného výpadku spojenia s koncovým systémom prípadne výpadku koncového systému samotného.

Mediacia – spracovanie dát
Potom čo Inter-mediatE príjme zdrojový súbor a rozdelí ho na jednotlivé rekordy, začne tieto rekordy spracovávať podľa definovaného plánu. Tento plán pozostáva z jednotlivých operácií, ktoré sú spojené do stromovej štruktúry (každá operácia má jeden vstup, ale môže mať viac výstupov). Na výstupy operácií sú pripojené ďalšie operácie, poprípade výstupné portály posielajúce dáta do koncových systémov. Operácie môžu byť nasledujúcich typov:

 • Validácia (overenie správnosti) rekordov
 • Selekcia a filtrovanie rekordov
 • Spájanie viac rekordov do jedného
 • Kontrola duplicít pri rekordoch/súboroch
 • Generovanie nových rekordov
 • Transformácia/normalizácia rekordov (zmena formátu dát)
 • Generovanie štatistík

Inter-mediatE má silné nástroje pre nakladanie s chybovými rekordmi, ktoré neprešli validáciou. Chybové rekordy sa dajú hromadne opravovať a potom znovu spracovávať. Je tu tiež systém, ktorý zaznamenáva všetky významné udalosti a chyby pre ich neskoršiu analýzu. Inter-mediatE je bohato konfigurovateľný, spoľahlivý a robustný systém, ktorý sa automaticky zotavuje po neočakávaných udalostiach ako je napr. prerušenie prenosu dátových súborov či zlyhania behu operácií.

Nasledujúci diagram ilustruje tok dát v aplikácii Inter-mediatE:

 

ARTIN dodával implementáciu Inter-mediatE pre mobilných operátorov v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Máme niekoľkoročné skúsenosti s kompletným vývojovým cyklom počnúc detailnou analýzou požiadaviek, cez implementáciu a testovanie až po nasadenie do prevádzky. Inter-mediatE oceňujeme predovšetkým pre jeho rýchlosť, robustnosť, stabilitu a monitorovacie schopnosti.

NAŠA FILOZOFIA
Ponúkame našim klientom mnohoročné a medzinárodné skúsenosti v odbore vývoja software, integrácie, konzultácie, QA a supportu. Pracujeme podľa uznávaných metodík a s použitím moderných technológií. Naším cieľom je byť najlepším vo svojom odbore.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Hodíme sa aj Vám?

Ozvite sa nám!

PRÁCA V ARTINE

Pozrite si ponuku voľných pracovných miest.

Práca v Artine

POZVITE NÁS DO TENDRA

Hľadáte dodávateľa pre Váš IT projekt? Dajte nám vedieť!

Pošlite nám dopyt

ZAVOLAJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volajte:

+420 511 120 140

NAPÍŠTE NÁM EMAIL

Dostanete sa ku všetkým dôležitým ľuďom!

Napíšte nám