ARTIN je spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne služby v oblastiach Softwarový vývoj a integrácia, Quality assurance, Support a Konzultácie.

Dlhoročné skúsenosti z týchto oblastí sa nám darí úspešne uplatňovať v rôznych segmentoch trhu: Telekomunikácie, Poisťovníctvo a finančníctvo, Priemyselná výroba, Služby, Spracovanie odpadu a Logistika. Naše služby dodávame v niektorom z režimov FixTime / FixPrice, Bodyshop alebo Outsourcing.

Pôsobíme v Českej republike a zahraničí – predovšetkým Slovensko, Rakúsko, Kanada a Írsko.

Naším cieľom je koncentrovať skúsenosti a vedomosti tak, aby sme boli schopní vyvíjať produkty a dodávať služby pre našich klientov kvalitnejšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie a lacnejšie než ostatní. A to sa nám aj darí. Naši klienti sú spokojní, projekty sú dokončené v stanovenom čase a v rámci stanoveného rozpočtu.

Podporujeme projekty v oblasti výskumu a vývoja, hlavným zástupcom je projekt Roboauto.

Spoločnosť ARTIN spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 30849. Spoločnosť ARTIN Solutions s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 182939.