Roboauto 2014

Spoločnosť ARTIN, spol. s r.o. spustila projekt OPPI, ktorého cieľom je vytvorenie nového ICT riešenia pre POKROČILÝ ANTIKOLÍZNY SYSTÉM VOZIDLA. Projekt „Roboauto 2014“ je realizovaný s podporou operačného programu Podnikanie a inovácie Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky vrámci projektu ICT a strategických služieb – výzva III. Projekt registračné číslo2.2 ITS03/666 je spolufinancovaný z projektov Európskej únie.

ARTIN sa už niekoľko rokov v spolupráci s VUT Brno a združením Roboauto venuje problematike robotického riadenia vozidla. S rozvojom senzorických technológií a rozpoznávacích algoritmov je možné realizovať asistenčné systémy s omnoho väčšou použiteľnosťou oproti bežným produkčným systémom.

Vďaka získanej podpore (v rámci projektu ICT a strategické služby administrovanej agentúrou Czechinvest) je možné realizovať prechod zo zmenšených modelov vozidiel na reálny automobil a využiť takto získané poznatky a skúsenosti v oblasti reálnej cestnej premávky. Výsledky bude následne možné uplatniť nielen priamo v oblasti robotických automobilov, ale aj v ďalších projektoch týkajúcich sa spracovania obrazu a informácií z environmentálnych senzorov. Veríme, že robotika a umelá inteligencia bude stále viac súčasťou „bežných“ IT riešení a chceme byť na túto skutočnosť pripravení.