ISTQB® Gold partner

Začiatkom roku ARTIN opäť zabodoval – stali sme sa zlatými partnermi ISTQB®! Tento program je určený spoločnostiam, ktoré považujú za dôležité, prehlbovať odborné znalosti testerských tímov, pričom práca testerov musí zodpovedať medzinárodným štandardom testovania. Pokračujeme tak v napĺňaní firemných cieľov – v profesijnom rozvoji našich zamestnancov – za vynaložené úsilie vám všetkým moc ďakujeme 🙂