Indoor lokalizácia a navigácia

Moderná doba vyžaduje presnú lokalizáciu a navigáciu nielen vonku, ale aj vnútri budov, kde nie je možné použiť GPS.

Technológie ako Bluetooth Low Energy (BLE) či Ultra-wideband (UWB) umožňujú určenie polohy sledovaného tagu s presnosťou niekoľko metrov až po presnosť 10-30cm.

ARTIN spolupracuje s vybranými dodávateľmi HW (Sewio, Infsoft, kontakt.io) a vie dodať kompletné riešenie vrátane softwarového riešenia integrovaného s ostatnými podnikovými systémami. Možné použitie týchto technológií:

  • Lokalizácia a sledovanie zariadení či ľudí v budovách vrátane kontroly oblastí, kam nemajú prístup (geofencing)
  • Lokalizácia a sledovanie nemocničných zariadení v nemocniciach
  • Lokalizácia vozidiel na predajnej ploche u veľkých autopredajcov
  • Navigácia zákazníkov v obchodoch k sledovaným bodom záujmu, poskytovaným informáciám na základe polohy

ARTIN v súčasnej dobe implementuje pilotné projekty pre lokalizáciu a sledovanie nemocničných zariadení v nemocniciach.

airport-1659008_1920