Výskum a vývoj

Spoločnosť ARTIN podporuje nekomerčné projekty, predovšetkým v oblasti umelej inteligencie.

Projekt Roboauto.cz združuje skupinu nadšených záujemcov o umelú inteligenciu, špeciálne o automatické riadenie automobilu. Cieľom je vytvorenie prevádzkyschopnej verzie automobilu s plným riadením pomocou počítača. Jedná sa o akademický projekt, nestanovujeme si za cieľ vytvoriť skutočne plnohodnotné riadené vozidlo, ale skôr vytvorenie platformy, na ktorej možno testovať rôzne nové metódy snímania okolia, riadenie automobilu a pod.

Projekt Roboauto sa umiestnil v súťaži Robotour v roku 2011-2012 na 1.mieste v roku 2009, 2013 na 2. mieste.

IMG_7472_maly