Reference

  • All
  • Automotive
  • Telekomunikace a služby
  • Banky a pojišťovny
  • Služby a podniky
  • Logistika
  • Partneři

Ve spolupráci s firmou Triphood jsme technologickým partnerem pro nově vytvořený portál a aplikaci Českých drah – Vlakem na výlet.

Do společnosti Y Soft dodáváme týmy spolupodílející se na vývoji jednoho z klíčových produktů této firmy pro správu tisku, 3D tisku a digitalizaci dokumentů.

ARTIN pro Photon Energy vyvíjí a konfiguruje hlavní systém na správu fotovoltaických elektráren. Celý systém je založen na modulech jako je Alarm server, kalkulace, ticketing a reportovací systém. Backend je založen na cloudových AWS technologiích a frameworku .NET Core. Základ tvoří serverless aplikace za použití AWS Lambda funkcí. Pro ukládání dat se používá Amazon S3, Amazon DynamoDB a PostgreSQL a pro komunikaci mezi moduly aplikace se nejčastěji používá Amazon SQS.

Evropská unie podpořila naše projekty:

CZSK NLP – VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PRO POROZUMĚNÍ PŘIROZENÉMU JAZYKU.

Cílem projektu je vytvoření prototypu produktů, které využitím umělé inteligence porozumí přirozenému jazyku a umožní automatizaci některých rutinních služeb.

ČESKÁ NÍZKONÁKLADOVÁ SYNTÉZA ŘEČI

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj prototypu nízkonákladové syntézy řeči s možností přizpůsobení řeči, lokalizovanou primárně pro český trh.

VIZUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

Výzkum a vývoj prototypu vizuálního robotického rozpoznávání a ovládání uživatelského rozhraní softvérových aplikací pomocí umělé inteligence.

VÝVOJ ROBOTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Projekt se zaměřuje na vývoj prototypu Robotického informačního centra, které najde své uplatnění jako řečový asistent v rámci veřejného prostoru či podnikatelských aktivit zákazníků.

Dlouhodobě spolupracujeme s mobilním operátorem T-Mobile v České republice. Implementovali jsme řadu desktop i serverových aplikací. Našeho Správce firemních nákladů používají tisíce zákazníků T-Mobile pro správu a analýzu faktur a podrobných výpisů.

Ve spolupráci s naším strategickým partnerem jsme do O2 Slovakia dodali vlastní technologickou platformu spravující kompletní MNP (mobile number portability).  Zabezpečujeme také další rozvoj a support tohoto systému. Dále jsme pro O2 CZ rozvíjeli a podporovali hlavní message bus mezi všemi systémy implementovaný v PLSQL a v JAVA – platformu ETCOMM (eurotel communicator).

ARTIN zajistil implementaci mediace pro pevné sítě po odloučení společnosti od mateřské O2. Pro řešení byl zvolen produkt CGI Intermediate poslední verze. Zpracováváme data z ústředen EWSD (Siemens) a S12 (Alcatel). Pro přenos dat jsou využity protokoly FTAM/XOT/X.25. ARTIN tým spolupracoval ve fázi analýzy a dále výhradně dodal implementaci, testování a následnou údržbu a rozvoj řešení. Zajistili jsme také školení analytiků a pracovníků provozu na produkt CSG Intermediate.

V rámci projektu zavedení nového SAP jsme byli zodpovědní za test a deployment fázi. V testovací fázi bylo našim úkolem zajistit analýzu defektů, jejich vyřešení a retestování v daných termínech, podporu testerům a vývojářům a vytvořit související dokumentaci. V deployment fázi jsme měli na starost reporting plánů, koordinaci úkolů jednotlivých oddělení a následnou kontrolu jejich plnění.

Dále jsme pro Vodafone vytvořili ARTIN Bill Reader – nástroj pro načítání a konverzi výpisů od mobilních operátorů v České republice pro firemní zákazníky.

Pro Hutchison 3G pracujeme již od roku 2003. Za tuto dobu jsme vybudovali celou řadu týmů starajících se o vybrané systémy mobilního operátora. Naší zodpovědností je nasazení produktu, jeho další podpora a vývoj. Zajistili jsme outsourcing týmu a konzultační/vývojové služby v následujících oblastech: mediace (CSG Intermediate), order management billing systému (Intec Singl.eView), Peoplesoft CRM, Sharepoint aplikace a vývoj Java aplikací (WebShop).

Valeo je mezinárodní firma působící v oblasti automotive. Spolupracujeme na vývoji SW, validaci a testování scanovacího zařízení využívajícího laser.

Naše dceřiná společnost se věnuje vývoji technologií autonomních vozidel, validace snímačů a testování ADAS systémů.

Se ŠKODA spolupracujeme na řadě R&D projektů v oblasti připravovaných funkcí v nových vozidlech a v automatizaci testování.

Jsme členem jednoho z největších sdružení dodavatelů pro automotive průmysl v ČR

S TPSD pracujeme na analýzách a rozvojových cílech v oblasti autonomní silniční dopravy v ČR

Pro slovenskou pobočku operátora Orange jsme implementovali SDP Real-Time Charging interface v prostředí HP IUM.

Pro irskou pobočku telekomunikační společnosti Ericsson pracujeme na rozsáhlejších projektech s technologií MediationZone a Java.

ČEZ je přední dodavatel energií ve střední a jihovýchodní Evropě. ARTIN se podílí na vývoji monitorovacího systému a fault managementu pro pilotní provoz chytrých sítí (smart grids) v České republice. Pro monitoring je použita aplikace HP SiteScope, fault management zastřešuje aplikace HP TeMIP.

Řešení Mailer, které ve společnosti Veolia zavádíme, je univerzální platformou pro emailovou komunikaci vyžadovanou z informačních systémů zadavatele. Mailer je složen z několika modulů, které zajišťují zpracování požadavků na kompozici a distribuci jednoho nebo více emailů, jejich trasování, interakci příjemce pomocí webových stránek a administraci a konfiguraci na straně zadavatele.

Pro ČSOB realizujeme customizaci modulu aktivních formulářů a jejich integraci v celopodnikovém systému. V rámci projektu implementace Output Engine (tiskového řešení) jsme zajišťovali přípravu instalační dokumentace dodávaných produktů GMC.

V rámci několika projektů dodáváme Komerční bance dlouhodobě kapacity pro testování, analýzu, Java a .NET vývoj.

Vytvořili jsme DocxProcessor, který rozšiřuje možnosti produktů GMC o podporu tvorby „řízeně“ editovatelných dokumentů v rámci přípravy úvěrové dokumentace včetně podpory generování a vkládání čárových kódů do DOCX dokumentů.

V rámci projektu pro nové internetové bankovnictví dodáváme České spořitelně kapacity pro testování.

Spolupracujeme v oblasti tiskového řešení. Navrhovali jsme způsob implementace a podílíme se na jeho realizaci z pohledu analytických prací, vývoje a testování. V neposlední řadě vytváříme zadání šablon z pohledu business uživatelů.

Spolupracujeme v oblasti poskytování kapacit pro oblast vývoje a konzultací specifických technologií.

S jedním z našich partnerů se podílíme na realizaci části zákaznického portálu. Jsme zodpovědní za návrh a realizaci integrace mezi frontendovými a backendovými aplikacemi.

Paymate je kanadská společnost a vedoucí výrobce mzdových programů pro kanadský a americký trh. Vytváříme a podporujeme verzi jejich informačního systému s moduly mezd, lidských zdrojů a sledování času.

Realizovali jsme projekt, jehož cílem bylo nastavit testovací prostředí. Navrhli jsme takové procesy interního IS, metodiku testování a samotné testovací prostředí, abychom zajistili, že každá nová verze IS bude splňovat požadavky a očekávání a zároveň eliminovat rizika spojená s nasazováním nových verzí IS do provozu.

Významný výrobce zabezpečovací techniky pro objekty s vysokou úrovní ochrany (banky, muzea apod.). ARTIN se podílí zejména na vývoji monitorovacího a řídicího systému LATIS SQL, který je vlajkovou lodí společnosti FIDES v oblasti bezpečnostních technologií.

Se společností Asekol, která provádí zpětný odběr elektroodpadu a jeho svoz k recyklaci, dlouhodobě spolupracujeme v oblastech vývoje software a odborných konzultací. Softwarové řešení, na jehož realizaci jsme se podíleli, obstarává kompletní podporu pro jejich business procesy.

HSE je vedoucí společnost zabývající se výrobou dveří a zárubní. Své výrobky exportuje po celé Evropě. ARTIN zajišťuje firmě HSE veškerý vývoj software.

Významný poskytovatel správy médií a digitálních distribučních služeb novinářům, médiím a zábavnímu průmyslu, který požadoval v co nejkratší době převzít interní systém pro distribuci videí a také internetový obchod. Toto zadání jsme úspěšně dokončili a navíc jsme začali vyvíjet i řešení nové.

Vytvořili jsme aplikaci, která slouží konzultačnímu oddělení KPMG ke sběru dat (hard skills, soft skills, certifikací, …) v IT odděleních jejich zákazníků.

Vytvořili jsme enterprise aplikaci pro pořádání elektronických tendrů a dynamických soutěženích nabídek. Sofistikovaná logika nákupních i prodejních obchodních případů splňuje náročné požadavky korporátního segmentu.

Největší poskytovatel dětské školní fotografie. ARTIN vytvořil a dále rozšiřuje informační systém určený speciálně pro tohoto zákazníka.

Implementovali jsme interní systém virové encyklopedie. Zpracování informace o viru je v systému řízeno pomocí definovaného workflow. Na konci celého procesu vznikne ucelená informace prezentovatelná koncovým zákazníkům, a to ve vícejazyčné verzi bez nutnosti nákladných překladů.

TE Connectivity je velký koncern v oblasti výroby elektroniky (více než 100 000 zaměstnanců po celém světě), který se zaměřuje převážně na spojovací prvky v automobilovém průmyslu. ARTIN dodává zakázkový software pro českou pobočku této společnosti.

HotelNet Plus je velkoprodejce v oblasti cestovního ruchu specializující se na skupinové a individuální cestování po Evropě. Zaměřuje se na B2B produkty, nabízí zájezdy na míru pro cestovní agentury. ARTIN vytvořil a dále zajišťuje bezproblémový provoz webových stránek tohoto zákazníka.

Přední přepravní a logistická společnost v ČR, která zabezpečuje nákladní automobilovou dopravu mezinárodní a tuzemskou jak vlastním vozovým parkem, tak spedičně. ARTIN je dodavatelem kompletního informačního systému vytvořeného zakázkově na míru společnosti.

Softwarové řešení, na jehož realizaci jsme se podíleli, obstarává kompletní podporu pro business procesy společnosti. Mimo to jsme realizovali procesní analýzu výrobní části společnosti s využitím BPMN a modelovacího software Aris. V rámci analytických prací jsme navrhli pro vedení společnosti KPI pro řízení výroby a identifikovali části procesů, které by bylo vhodné zefektivnit. V rámci našich konzultačních aktivit jsme provedli analýzu požadavků pro vytvoření výrobního modulu pro používaný ERP systém a poté jsme řídili proces implementace a koordinace jednotlivých modulů od různých dodavatelů.

Vytvořili jsme řešení pro podporu procesu naskladnění sad součástek na přepravní boxy a palety včetně monitoringu distribuce součástek k výrobcům, kteří provádějí sestavení koncových výrobků. Toto řešení je nasazeno na různorodá prostředí a obsluhuje velké množství pracovních stanic po celém světě.

TNT post se specializuje na doručování reklamních tiskovin do schránek domácností po celém území České republiky. ARTIN prováděl podporu jejich informačního systému pro slovenskou pobočku.

ARTIN se na začátku roku 2017 stal zlatým partnerem ISTQB® – programu určeného firmám, které chtějí, aby jejich testerské týmy prohlubovaly svoji kvalifikaci a současně aby jejich práce odpovídala mezinárodním standardům. Podporujeme tak profesní rozvoj našich zaměstnanců.

Na začátku roku 2017 náš tým absolvoval školení a zkoušky, díky kterým jsme získali důležité licence a stali se partnery společnosti Microsoft.

S tímto strategickým partnerem jsme realizovali řadu společných projektů. Jsme jeho dodavatelem vývojových kapacit jak pro standardní technologie, tak pro specifické produktové znalosti.

Dlouhodobě spolupracujeme v oblasti analýzy, vývoje a testování tiskových řešení, vytváření tiskových šablon a dodávky specifických modulů.

Se společností CGI (Logica) dlouhodobě spolupracujeme při outsourcingu kapacit v oblasti vývoje a testingu.

Společnost ARTIN, spol. s r.o. realizuje následující projekty spolufinancované Evropskou unií:

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Cílem projektu je vytvoření nového řešení sloužící k monitoringu interní podnikové sítě (LAN / dedikovaná WAN) s důrazem na její bezpečnost a prevenci hrozeb.

ROBOAUTO 2015
Cílem projektu je vytvoření kompletního ICT řešení pro asistenční systém autonomního ovládání vozidla a jeho nasazení v prototypu vozidla.

Se společností ICZ spolupracujeme při outsourcingu kapacit v oblasti vývoje.

Se společností Evolveum spolupracujeme v oblasti integrace Idenitity Management Systému MidPoint.

Se společností GoodData spolupracujeme při outsourcingu kapacit v oblasti vývoje.

Se společností Sprinx Systems spolupracujeme v oblasti vývoje mobilních aplikací pro Android a iOS pro jejich zákazníky.

Lightbend® je hrdým poskytovatelem špičkových vývojových platforem pro platformu Reactive streaming Fast Data. Vytvářejí a udržují Akka, webovou strukturu Play, Lagom Microservices a programovací jazyk Scala a přispívají k aplikaci Apache Spark. ARTIN je partnerem Lightbend a poskytuje profesionální služby prostřednictvím platformy Fast Data & Reactive nebo přes vybrané komponenty s otevřeným zdrojovým kódem.

Pro WOSM (World Organization of the Scout Movement, World Scouting Bureau) vyvíjíme několik informačních systémů založených na webových technologiích jako Angular, NodeJS, JAVA.