zpět
Oborová řešení

Robotika & umělá inteligence

Když zakladatelé ARTINu v roce 1998 vymýšleli název firmy, pojmenovali ji ARTIN vytvořením zkratky z pojmu Artificial Intelligence (Umělá inteligence) – jelikož oba dělali doktorát v této oblasti a tušili, že jednou budou tyto technologie hýbat světem.

A ta doba nyní nastala, proto se možná ptáte, co v oblasti AI děláme a co můžeme nabídnout našim zákazníkům:

Robotická automatizace procesů – Pro větší firmy je využití RPA (Robotic Process Automation) už poměrně běžnou záležitostí – dovoluje zautomatizovat rutinní softwarové procesy a ušetřit tak čas zaměstnanců. Běžně jsou však RPA systémy drahé a složité na integraci. My jsme si toho vědomi a s pomocí umělé inteligence jsme vycvičili stroje, které dovedou aplikace ovládat jako člověk. A protože zpracovávají viditelný obraz, nedělají rozdíly mezi webovými aplikacemi, desktopovými aplikacemi, nebo mobilními. Vše dovede ovládat bez složité integrace a instalací. Stačí nám vzdálený přístup.

AIVIRO  přišlo na způsob, jak tuto nevýhodu obejít. Postavilo svou automatizaci na neuronové síti, kterou naučilo rozpoznávat ovládací prvky aplikací, webových stránek a operačních systémů. Díky vyhodnocování čistě na grafickém vstupu nevyžaduje AIVIRO tak složitou režii a cena jejího nastavení je tak výrazně nižší než u klasické automatizace.

Zpracování obrazu – AI technologie pro zpracování obrazu používáme hlavně v rámci projektu Roboauto. Jedná se primárně o konvoluční neuronové sítě, hluboké učení, YOLO a podobné algoritmy. Tyto technologie používáme pro rozpoznání objektů z obrazu kamery, jako je detekce pruhů, vozovky, detekce vozidel a chodců. Obraz lze použít i pro lokalizaci vozidla v mapě a pro odometrii (měření rychlosti vozidla a jeho pohybu v prostoru). Používáme nástroje jako je Keras a Tensorflow.

Zpracování řeči – v rámci projektu vcelka.cz pomocí rekurentních neuronových sítí identifikujeme správnou výslovnost jednotlivých slov či vět.

Machine learning – i pro menší úlohy na projektu Roboauto využíváme prvky strojového učení, jak o například adaptivní regulace s naučeným modelem regulované soustavy pomocí neuronových sítí.

Chatbots – abychom se dotkli také toho, co mnohé lidi napadne jako první při zkratce AI – ovládáme i technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP), kterou používáme pro vytvoření komunikačních chatbotů pro styk se zákazníkem, jako náhradu FAQ stránek a obecně jako podpůrný kanál s novou formou interakce pomocí běžného jazyka.

Oborová řešení

Telekomunikace

Pojišťovnictví

Bankovnictví

Zobrazit všechno