zpět
Produktové kompetence

WebMethods

Integrace podnikových systémů

V dnešní době se velké informační systémy (IS) skládají z množství nezávislých aplikací. Jedna eviduje informace o objednávkách, druhá vede účty a eviduje platby, další zabezpečuje sklad a logistiku. Každá z nich používá vlastní úložiště dat – databázi, souborový systém, LDAP nebo jiný middleware. Každá z těchto aplikací používá jiný komunikační protokol od SQL, HTTP, SOAP, vlastní API až po dávkové zpracování souborů. Společnosti často stojí před otázkou – jak efektivně propojit jednotlivé aplikace a zaručit distribuci dat mezi nimi? Jak rychle a efektivně implementovat nové podnikové procesy?

Řada společností se vydala vlastní cestou integrace. Výsledkem jejich úsilí je však ještě větší chaos v jejich IS, množství vlastního spaghetti software, špatné rozvrstvení logiky, problémy s dalším rozšířením a s tím spojené snižování konkurenceschopnosti na trhu.

Proto se začalo v posledních letech formovat odvětví informačních technologií (IT), které se zaobírá integrací podnikových systémů (z. angl. Enterprise Application Integration – EAI). A začal vývoj integračních platforem, které tvoří robustní základ pro integraci různorodých aplikací, protokolů a formátů. V dnešní době je na trhu několik klíčových hráčů (TIBCO, BEA, Oracle/PeopleSoft) v poskytování integračních řešení a jedním z nich je i společnost webMethods. Produkty z portfolia firmy webMethods nabízí stavební prvky pro komplexní integraci, sledování a analýzu dat pro podnikové systémy.

Hlavní výhody použití produktů z rodiny webMethods:

 • Robustní platforma, která tvoří základ pro integraci podnikových aplikací
 • Správa podnikových procesů (z angl. business process management)
 • Sledování podnikových procesů, toků a dat (z angl. business activity monitoring)
 • Široká podpora aplikací (Oracle, Sybase, SQL Server, SAP, Siebel, JD Edwards, PeopleSoft, MQ Series, …)
 • Kanonický formát dat, podpora Web Services a množstva protokolů (SQL, HTTP, FTP, SOAP, Java, C++, …)
 • Snížení času potřebného na vývoj a nasazení nových podnikových procesů
 • Snížení nákladů na další vývoj a začleňování nových systémů do už stávající architektury
 • Rychlejší adaptace IS na změny

webmethods

Naše zkušenosti

Naše společnost měla možnost participovat na několika EAI projektech založených na platformě webMethods. Jsme schopní dodat kompletní dodávku od prvotní analýzy prostředí, specifikace, návrhu až po finální integraci a testování. Nabízíme vám naše znalosti a zkušenosti z oblastí:

 • návrh hardware (HW), topologie a instalace webMethods komponent
 • analýza, specifikace, návrh a implementace podnikových procesů
 • analýza, specifikace, návrh a implementace integrační logiky
 • customizace webMethods produktů
 • vývoj adaptérů pro specifické aplikace (např. jsme vyvinuli adaptér pro Portal Infranet)
 • specifická konfigurace (high availability, failover and disaster recovery, HW cluster)
 • konzultační činnost

Komu je určené řešení založené na platformě webMethods?

Integrace a konsolidace podnikových systémů je dlouhodobý proces, který musí mít podporu z vedení firmy, IT oddělení, a jehož výsledkem by mělo být zpřehlednění podnikových procesů, lepší monitoring dat, rychlejší a efektivnější reagování na nové změny. Tato technologie je určena pro velké, popřípadě středně velké podniky, které stojí před otázkou integrace jejich podnikových systémů. V případe vašeho zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše