zpět
Produktové kompetence

Singl.eView billing

Singl.eView je billing systém zaměřený na oblast telekomunikací. Zabývá se dvěma stěžejními oblastmi: správou zákazníků a jejich důležitých dat; správou finančních operací a peněžního obratu.

Správa zákazníků

Systém je nastavitelný a přizpůsobitelný dle množství zákazníků, bez problémů funguje pro statisíce položek. Singl.eView je mnohostranně konvergentní, např. umožňuje v rámci jednoho systému správu odlišných typů zákazníků, tj. jak tarifních zákazníků, tak zákazníků s předplacenou kartou. Systém podporuje vytváření hierarchií zákazníků, což umožnuje, že struktura zákazníků není plochá a několik telefonních čísel může být spravováno na jednom zákaznickém účtu. Tato část systému také zahrnuje veškeré typy plateb, záznamy o platbách a jejich výši. Tyto údaje jsou přidruženy k datům zákazníka spolu s účtovanými položkami a záznamech o využívání služeb.

Správa peněžního obratu

Systém se dělí na dva podsystémy: konvergentní billing a systém pro pojištění financí. Konvergentní billing zahrnuje účtovací modul pro výpočet ceny služby, dále modul pro slevy a modul pro tvorbu faktury. I zde je nápadná konvergence systému, protože vše funguje nezávisle na typu využívané služby. Se službami je zacházeno vždy podle jedné obecné šablony, ať se jedná o videotelefonování, telefonování, SMS, multimediální služby nebo data. Účtování je možno flexibilně provádět buď v reálném čase, nebo v dávkách. Výhoda účtování v reálném čase je, že zabraňuje chybám a možnosti nedovoleného využití služeb operátora (fraud). Systém podporuje paralelní zpracování transakcí, míra paralelizmu je nastavitelná.

Systém pro pojištění financí zahrnuje mnoho reportů týkajících se finančního obratu a rizik – např. celkový obrat za zúčtovací období, počet aktivních zákazníků atd.

Singl.eView a ARTIN

Singl.eView billing je používán mnoha telefonními operátory, mezi nimi je i skupina ‚3‘ neboli Hutchison 3G, což je nadnárodní skupina mobilních operátorů zaměřená na videotelefonování a multimediální služby. Pro dceřinou společnost Hutchison 3G Austria realizuje ARTIN ve spolupráci s Hewlett-Packard dlouhodobý projekt právě z oblasti Singl.eView a Intermediate.

Nastavitelnost Singl.eView

Systém je jako celek vysoce konfigurovatelný, protože funkční jádro je implementováno zcela odděleně od specifické konfigurace potřebné pro konkrétní operátory. Nové služby a tarify lze nastavit bez jakýchkoli zásahů do jádra. Systém lze takto dynamicky přizpůsobovat novým technologiím a růstu množství zákazníků. Konfigurace je založena na výrazové logice. Za běhu je možno implementovat nové funkce, skripty a nastavení do konfiguračních tabulek.

Navazující systémy

Z důvodu dobré výkonnosti, bezpečnosti a spolehlivosti funguje Singl.eView často na multiprocesorových systémech na bázi UNIX. Konfigurační data a data zákazníků se ukládají do oddělené databáze. Zde je příklad integrace Singl.eView do ostatních systémů.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše