zpět
Produktové kompetence

Portal Infranet

Portal Infranet

Infranet je billingový systém se správou zákazníků nejen pro telekomunikační firmy, ale pro všechny firmy poskytující IP služby. Mezi hlavní funkce Infranetu patří:

  • Registrace zákazníků
  • Registrace služeb zákazníkům
  • Ověřování (authentication)
  • Autorizace
  • Sledování činnosti zákazníka
  • Fakturace (billing)
  • Zpráva zákaznických účtů
  • Sběr dat
  • Výstup tiskových sestav

K tomu, abychom věděli, kolik zákazníkovi účtovat za používání služeb, se musí vytvořit podrobný ceník (price list). Služby z vytvořeného ceníku se mohou přiřadit zákazníkovi. Jako příklad poskytované služby můžeme uvést přístup k internetu nebo emailovou službu. Všechny potřebné informace o zákaznících jako například MSISDN, IMSI, IP, login jsou uloženy v databázi Infranetu a jsou používány ve fázi ověřovaní zákazníka a zjišťování oprávnění k jednotlivým požadovaným službám. Dále Infranet měří používání služby, ocení ji (například 0,27 Kč za kB) a nakonec upraví stav zákazníkova účtu v databázi. Za každý předem definovaný interval (většinou měsíčně) je provedena fakturace. Zákazník může platit pomocí kreditních karet, může mu být zaslána faktura nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Na závěr je možno ze zákaznických dat vygenerovat nejrůznější sestavy a statistiky, a to nejen finanční.

graf9

Infranet je možné používat pro účtování v reálném čase. Následující obrázek vypovídá o tomto použití Infranetu:

graf10

Architektura Infranetu

Infranet je založen na čtyřvrstvé architektuře a lze jej nainstalovat jak na UNIX, tak i na Windows. Infranet podporuje databázové servery Oracle, DB2 a MS SQL Server. Pro lepší přehled je použitá architektura naznačena na následujícím obrázku:

graf11

Závěr a zhodnocení

Firma ARTIN se podílela na dodávce Infranetu jako části content billing package pro největšího mobilního provozovatele na Slovensku – Orange Slovensko. Díky tomu máme s Intranetem několikaleté zkušenosti a tento produkt můžeme doporučit vzhledem k jeho rychlosti, stabilitě, univerzálnosti a snadné konfiguraci.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše