zpět
Produktové kompetence

MediationZone®

MediationZone® je mediační systém vyvinutý firmou DigitalRoute. V telekomunikacích je mediace využívána k přenosu a zpracování datových souborů. MediationZone® je navrhnut tak, že může být nasazen u jakéhokoliv typu mobilního operátora. Aplikace je napsána v jazyce Java, proto není závislá na platformě ani na architektuře. Jedná se o vysoce škálovatelný systém, může fungovat v clusteru na více serverech, které pracují paralelně. Takto lze jednoduše zvýšit výkon celé aplikace v případě vzrůstající zátěže.

Základem MediationZone® jsou workflows. Workflow je definován jako množina propojených uzlů reprezentujících tok dat. Podle toho, jaký je účel jednotlivých uzlů, rozlišujeme tři typy agentů – vstupní, procesní a výstupní. Takto lze rovněž rozdělit každý workflow, viz následující diagram:Vstup
MediationZone® sbírá datové soubory z externích systémů. Jako vstupní systémy slouží nejčastěji telefonní ústředny a podobné subsystémy telefonních operátorů (např. IN, MMSC, SMSC). Podporovány jsou následující protokoly: FTP, FTP/DX200, SFTP, dále je možné přijmout data přímo z relační databáze (např. Oracle) nebo přímo z disku. Oproti konkurenčnímu systému od Intec – IntermediatE je podporován i protokol SFTP, který je nezbytný v prostředí vyžadující šifrovaný přenos dat. Vstupní soubory musí být ještě před zpracováním dekódovány. Dekodéry jsou definovány v jazyce UDL – Ultra Definition Language, přičemž je podporována celá řada datových formátů: textových(csv, xml, …), binárních(s pevnou délkou pole, TLV, …). Nechybí ani podpora komplexních formátů jako je ASN.1 nebo TAP-3. Po dekódování jsou data reprezentovány tzv. záznamy, v terminologii MediationZone® se jedná o UDRs – Usage Data Records.

Zpracování
Jednotlivé záznamy (UDR) procházejí přes uzly workflow diagramu, přičemž každý uzel je ovládán tzv. procesním agentem. Business logika těchto agentů je definována v jazyce APL – Aplication Definition Language, který vychází z jazyka Java. Operace, které zajišťují procesní agenti:

  • Kontrola duplicit záznamů/souborů
  • Validace záznamů
  • Výběr a filtrování záznamů
  • Agregace – spojování více záznamů
  • Generování nových záznamů
  • Audit

Výstup
Před výstupem jsou UDR zakódovány do požadované podoby. Pro kodéry platí to co pro dekodéry – definovány v UDL, podpora široké škály datových formátů. Výstupní soubory jsou pak předávány do výstupních subsystémů prostřednictvím některého z transportních protokolů. Déle je možné data vkládat přímo do relační databáze (např. Oracle) tedy i přímo do DWH – Data Warehouse.

Workflow management systému MediationZone® zabraňuje vzniku jakýchkoliv nekonzistencí. V případě chyby výstupního portálu nebo chyby během zpracování dojde k automatickému zotavení a návratu všech změn – zpracování je tedy atomické a nemůže dojít k poruše zpracovaných dat. Toto je jeden z hlavních přínosů mediačních systémů. Další funkcionalitou je možnost umístit chybové záznamy do ECS – Error Correction System. Takto nedojde k přerušení zpracování workflow, přičemž zůstává možnost tyto záznamy opět zpracovat. Samozřejmostí je logovací systém, který zaznamenává chyby různých úrovní pro možnost jejich pozdější analýzy.

Reference
MediationZone® je škálovatelný, plně konfigurovatelný, spolehlivý a robustní mediační systém, s jehož nasazením má ARTIN bohaté zkušenosti z několika projektů pro mobilní operátory v České republice, Alžírsku, Rakousku a Japonsku: T-Mobile, HP Algeria – Watania, Nokia Siemens Networks – Vertu, Nokia Siemens Networks – Blyk NL.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše