zpět
Produktové kompetence

PeopleSoft CRM

PeopleSoft CRM (Customer Relationship Management) je v překladu systém pro řízení vztahů se zákazníky. Systém tohoto typu napomáhá firmám v shromažďování, zpracování a využití informací o jejich zákaznících. PeopleSoft CRM systém je pod vlajkou firmy Oracle od roku 2005. Původně byl vytvořen a vyvíjen firmou PeopleSoft, Inc. První verze systému měly architekturu klient-server, avšak od verze 8 nastoupila webová architektura PIA (viz obrázek), která umožnila přístup k aplikaci pomocí internetového prohlížeče.

V současnosti se PeopleSoft CRM pořád vyvíjí a aktuálně nejnovější verze je PeopleSoft CRM 9.1. Prostředky, které tento systém poskytuje firmám, je možné rozdělit do následujících kategorií:

Správa business objektů
Poskytuje správu business objektů (osoba, zákazník, zaměstnanec, firma), jejich rolí a informací o těchto objektech.

Aplikace zákaznického centra
Poskytují služby pro podporu zákazníků (trouble tickets), rozhraní pro HelpDesk agenty a správu lidských zdrojů.

Automatizace a konfigurace
Pokrývá správu korespondence, nástroje pro automatizaci (worklists), konfigurace portálu (stránky vyhledávání, vzhled).

Marketingové aplikace
Správa kampaní, nabídek a jejich cílového obecenstva.

Mobilní aplikace
Podpora zobrazování aplikace na mobilních zařízeních.

Multichannel aplikace
Služba „Chat se zákazníkem“, automatické zpracování e-mailů.

Aplikace pro správu objednávek
Robustní systém pro správu objednávek.

Správa vztahů s partnery
Správa partnerů, prostředky na jejich modelování a komunikaci s nimi.

Správa produktů
Definování produktů pro zákazníky a jejich hierarchie, přehled instalovaných produktů zákazníka, řazení produktů do katalogů.

Základna služeb
Portálový balíček

Zmíněné balíčky představují dodávanou funkcionalitu PeopleSoft CRM. Každá služba je plně konfigurovatelná přes konfigurační stránky na webovém portálu. V případě, že dodávaná funkcionalita není dostačující, je možné ji libovolně upravit nebo přidat kompletně nové prvky. To je umožněno platformou PeopleCode, na které je PeopleSoft CRM implementován.

Nástroje sloužící na vývoj aplikace se označují společně PeopleTools a obsahují:

  • Application Designer
  • Data Mover
  • Configuration manager

Pomocí Application designer lze přistupovat ke zdrojovému kódu aplikace, podle potřeby ho měnit nebo přidávat novou funkcionalitu. Vývojář může také definovat a vkládat nové portálové objekty.

ARTIN a PeopleSoft CRM

Naše zkušenosti s PeopleSoft CRM jsme získali při vývoji a údržbě instalace systému u našeho klienta Hutchinson 3G Austria. Zde provádíme změny konfigurace a rozšiřování systému dle aktuálních požadavků. Při naší práci plně využíváme nejen možností dodaných s instalací, ale i prostředky sloužící k jednoduchému a rozsáhlému přizpůsobení systému.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše