zpět
Produktové kompetence

Oracle TimesTen

TimesTen je v paměti uložená relační databáze od firmy Oracle. TimesTen je navržen pro vysoce rychlostní a velkoobjemovou správu událostí a transakcí. Data v TimesTen databázi jsou uložena přímo v paměti, nejsou potřeba žádné I/O operace na pevný disk. Jelikož zpracování dat v paměti je mnohem rychlejší než ukládání bokem, TimesTen se používá v prostředí, kde je vyžadována vysoká dostupnost a předvídatelná odezva v čase – síťové prostředí, telekomunikace, real-time finanční aplikace a velké webové aplikace. TimesTen relační databáze je dostupná pomocí klasických SQL příkazů.

Jediným omezením databáze je velikost poskytnuté paměti, do které jsou data ukládána.

Databázi Oracle TimesTen jsme použili v produktu DARE1 a DARE2 pro T-Mobile Česká republika. DARE je datový rating běžící v geografickém clusteru zpracovávající několik set požadavků za sekundu.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše