zpět
Produktové kompetence

Mule

Mule je integrační platforma vyvinutá firmou MuleSoft™. Je založená na architektuře Enterprise Service Bus (ESB). Aplikace komunikují pomocí sběrnice, která je výchozím bodem pro komunikaci koncových bodů používajících různé transportní protokoly. Zajišťuje konzistentnost a poskytuje centrální řízení – orchestraci. Pomáhá zabránit provázanosti, která se vyskytuje u point-to-point řešení.

Mule ESB architektura je vhodná pro projekty, které slučují alespoň tři různé aplikace, využívají pro přenos několik protokolů, příp. se mohou v budoucnosti rozšiřovat o další aplikace.

Průchod aplikací

Základním stavebním kamenem aplikace jsou tzv. flow. Flow se skládá z několika stavebních prvků.

mule-SoapFlow
Výchozí bod přijímá zprávu a koncový bod ji odesílá. Tyto dva body mohou být totožné (request-response). Kromě obecnějších bodů (napojení na HTTP, JMS, RMI, databáze, fronty apod.) nabízí Mule i specifické konektory pro CloudHub, SAP, NetSuite, MongoHQ, PayPal, Amazon a další. Mezi tyto body se umísťují transformátory zpráv, filtry a další komponenty. Kromě množství předpřipravených komponent lze vytvářet své vlastní. Zde se není třeba omezovat jen na kód specifický pro Mule – lze využít POJO, Java i Spring beans, Groovy skripty, Python, JavaScript, Ruby nebo PHP.

Aplikace je řízena událostmi. Pokud výchozí bod daného flow obdrží zprávu, vytváří se instance flow a spouští se. Jinou možností je spustit ji přímo voláním z jiného flow.

Vlastnosti

  • komunikace software-to-software na principu Service Oriented Architecture
  • možnost nasazení na ESB standalone server, jako embedded do webového aplikačního serveru nebo v cloudu
  • zpracování zpráv nezávisle na protokolu
  • centrální orchestrace
  • škálovatelnost

Reference

ARTIN využil Mule při vývoji integračního systému pro komunikaci mezi pojišťovnami a exekutorskými úřady.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše