zpět
Produktové kompetence

Liferay Portal

Platforma Liferay Portal je komplexní řešení pro tvorbu webových portálů. Je založeno na programovacím jazyku Java je tedy nezávislé na platformě, na které je spuštěno.

Zavedení webového portálu v rámci společnosti dokáže zvýšit její efektivitu, urychlí se výměna informací, data budou dostupná pouze oprávněným osobám a budou k dispozici neustále. Urychlí se také práce s jednotlivými aplikacemi, kdy odpadne nutnost přihlašovat se do každé samostatně – stačí jediné přihlášení do portálu, kde jsou tyto aplikace integrovány. A právě samotné aplikace jsou jedinou komponentou, kterou je potřeba samostatně udržovat – správu uživatelů, bezpečnost, podporu standardů a mnoho dalších potřeb obstará samotný Liferay Portal.

Liferay Portal lze využívat několika způsoby – jako CMS pro správu obsahu webu; platformu pro spolupráci ve formě sdílení informaci, dokumentů a znalostí; sociální platformu nebo jako platformu, na které bude postavený celý web. Protože je Liferay Portal open source projekt, umožňuje volné modifikace podle konkrétních požadavků, ať už se jedná o přidání nové funkcionality nebo úpravu stávající.

ARTIN se podílí na vývoji nového webového portálu pro ERA poštovní spořitelnu www.erasvet.cz. Portál je postavený na platformě Liferay EE, ARTIN dodává řešení pro online prodej produktů a sadu menších dodávek pro personalizovanou část.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše