zpět
Produktové kompetence

Interconnect

Interconnect

Interconnect (ICT) je velkoobchodní fakturační software vytvořený společností CSG. Je vhodný pro operátory mobilních a pevných sítí.

Interconnect je ratingová aplikace určená k oceňování hlasové komunikace, přenosu zpráv a datových přenosů odesílaných od jednoho operátora telekomunikační sítě k druhému. Poskytovatel, který využívá IKT, může aplikaci použít k ohodnocení celého provozu, který přichází, končí anebo prochází přes danou síť. Může také využít informační a telekomunikační technologie ke tvorbě finančních výkazů pro externí finanční systémy, které se zabývají vystavováním a sesoulaďováním faktur.

IKT vytváří faktury pro ostatní provozovatele sítí a jiné komerční organizace a používá se i ke kontrole příchozích faktur od obchodních partnerů. Poskytuje úplnou provozní a finanční kontrolu interakcí mezi podniky s jinými dopravci a operátory, stejně jako mezi partnery v oblastech obsahu a služeb.

Obvykle v telekomunikačním systému zaznamenává síťový přepínač informace, které přechází od jednoho provozovatele sítě k druhému. Zařízení na zprostředkování fakturací (BMD) pak tyto informace převádí do záznamů podrobných událostí (EDR). IKT může tyto záznamy využívat pro cenový provoz a poslat souhrn výsledných poplatků finančnímu systému k fakturaci a sesouladění. Pro tyto funkce nabízí různé prvky, které je možné nastavit, v oblasti IKT se nazývají referenční údaje.

Referenční údaje se vztahují na všechny údaje, které IKT potřebuje k výpočtu a ověření sazeb. Zahrnují informace jako např. vlastník systému propojení (organizační skupina), provozní sítě (NOP), síťové adresy, cesty, úrovně, produkty, ratingové scénáře, komponenty hodnocení a informace o sazbách. Model (přidat a propojit) referenčních údajů v systému by měl odrážet obchodní pravidla a určit způsob, jakým je možné údaje vkládat do systému.

K provozu IKT je možné použít následující metody na přidávání/úpravu referenčních údajů v systému:

  • Hromadné zatížení – přidání nebo úprava referenčních údajů pro vícero datových objektů v jedné hromadné akci pomocí funkce Hromadné zatížení IKT. Pro více informací se podívejte na Hromadné údaje o načítání.
  • Manuální snímání – okna objektových referenčních dat umožňují přidávat anebo upravovat jednotlivé položky referenčních údajů podle potřeby. Podívejte se na Manuální řízení údajů.
  • XCopy – Funkci XCopy můžete použít na vytvoření nových dohod kopírováním podrobností z už existujících dohod.

Společnost ARTIN má letité zkušenosti v oblasti telekomunikací, které zahrnují aj Billing Mediation Device (BMD) a Interconnect (ICT) jako velkoobchodní fakturační systém. Jsme vždy připraveni vám v těchto oblastech pomoci.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše