zpět
Produktové kompetence

CSG Intermediate mediation

CSG Intermediate je mediační systém původně vyvinutý firmou Intec, nyní ve vývoji pokračuje firma CSG International. Mediace je část telekomunikační IT struktury, jež se stará o přenos a zpracování datových souborů. CSG Intermediate je navrhnut pro použití u všech typů mobilních operátorů – pevné sítě, mobilní sítě (2G, 3G, 4G. 5G), IP sítě. Jedná se o systém běžící na platformě UNIX na serverech firem HP, Sun, Compaq a dalších, a to jak 32b, tak 64b architekturách. Aplikace je vysoce škálovatelná, takže může běžet jak na jednotlivém serveru, tak i na mnoha serverech pracujících paralelně. Funkce mediace jsou rozděleny do tří základních oblastí ilustrovaných na následujícím diagramu:

Vstup
CSG Intermediate stahuje datové soubory z externích systémů v pravidelný časových intervalech, případně lze vstupní portál spustit ručně. Podporována je řada protokolů i datových formátů, nechybí ani podpora komplexních formátů jako jsou ASN.1 a TAP-3. Jako vstupní systémy slouží nejčastěji telefonní ústředny a další subsystémy jež operátoři používají. Každý vstupní soubor je rozdělen na rekordy, jež se dále zpracovávají.

Výstup
CSG Intermediate posílá stažené a zpracované soubory do výstupních subsystémů v jednotlivých dávkách. Tyto výstupní dávky mají bohatě konfigurovatelné parametry. Nastavit se dají jména výstupních souborů, jejich velikosti, třízení rekordů, používání sekvenčních čísel, přidávání hlaviček a zápatí do souborů atd. Celý přenos dat do koncových systémů je podrobně monitorován tak, aby nedošlo ke ztrátě dat. Existují zde také metody automatického zotavení, jež se využijí v případě dočasného výpadku spojení s koncovým systémem případně výpadku koncového systému samotného.

Mediace – zpracování dat
Poté co CSG Intermediate přijme zdrojový soubor a rozdělí jej na jednotlivé rekordy, začne tyto rekordy zpracovávat podle definovaného plánu. Tento plán sestává z jednotlivých operací, jež jsou spojeny do stromové struktury (každá operace má jeden vstup, ale může mít více výstupů). Na výstupy operací jsou připojeny další operace, popřípadě výstupní portály posílající data do koncových systémů. Operace mohou být následujících typů:

  • Validace (ověření správnosti) rekordů
  • Selekce a filtrování rekordů
  • Spojování více rekordů do jednoho
  • Kontrola duplicit u rekordů/souborů
  • Generování nových rekordů
  • Transformace/normalizace rekordů (změna formátu dat)
  • Generování statistik

CSG Intermediate má silné nástroje pro nakládání s chybovými rekordy jež neprošli validací. Chybové rekordy se dají hromadně opravovat a poté znovu zpracovávat. Je zde také systém, jež zaznamenává všechny významné události a chyby pro jejich pozdější analýzu. CSG Intermediate je bohatě konfigurovatelný, spolehlivý a robustní systém jež se automaticky zotavuje po neočekávaných událostech jako je např. přerušení přenosu datových souborů či selhání běhu operace.

Následující diagram ilustruje tok dat v aplikaci CSG Intermediate:

ARTIN dodával implementaci CSG Intermediate pro mobilní operátory v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Máme několikaleté zkušenosti s kompletním vývojovým cyklem počínaje detailní analýzou požadavků, přes implementaci a testování až po nasazení do provozu.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše