zpět
Produktové kompetence

Infinica

Infinica je platforma pro správu komunikace se zákazníky (CCM), která je založená na otevřených standardech se zaměřením na procesové vytváření a zpracování dokumentů či formulářů.

Infinica umožňuje nejen hromadné vytváření dokumentů, ale i interaktivní tvorbu dokumentů na základě specifických pravidel.

Interaktivní vytváření a úpravy dokumentů a formulářů zajišťuje (na zařízení nezávislé) rozhraní HTML5 bez potřeby dalších pluginů.

W3C standard používaný k popisu dokumentů je XSL-FO. Pro definici pravidel se používá dotazovací jazyk XPath. Naše zaměření na tyto technologie nám zaručuje největší možnou nezávislost na dodavatelích, jelikož velké množství zdrojů máme k dispozici na internetu, případně v knižní podobě.

Infinica se velmi snadno integruje do stávajících IT architektur. Důvodem je totiž vyspělý modul  využívající notaci BPMN 2.0. Přístupnost procesu navíc umožňuje flexibilní propojení jakýchkoli výstupních kanálů od tiskáren, elektronických archivů, e-mailů, SMS až po sociální média jako je Facebook, Twitter a WhatsApp. U výstupních kanálů jsou podporovány nejrůznější výstupní formáty jako je PDF, PDF/A, PostScript, AFP, responzivní e-maily a mnoho dalších.

Součásti platformy Infinica

Template Designer – „Návrhář šablon“

Pomocí návrháře šablon Infinica definujete šablony, pravidla, prvky stylu a mnoho dalšího. Grafický nástroj WYSIWYG boduje moderní funkcí „Drag & Drop“ pro rychlé a snadné vytváření šablon. Návrhář šablon je založen na otevřeném standardu W3C XSL-FO, který je již plně implementován.

Process Designer – „Návrhář procesů“

Vytvářejte procesy a pracovní systémy pomocí nástroje Infinica Process Designer: Grafický nástroj pro modelování procesů používá notaci BPMN 2.0. Kromě kroků pro zpracování dokumentu navíc nakonfigurujete postup schválení dokumentu, nahrávání příloh, odesílání e-mailových zpráv a mnoho dalšího.

Process Engine – „Procesní motor“

Procesy a pracovní plány modelované v produktu Process Designer se provádějí v produktu Process Engine. Designer a Engine jsou důkladně propojené tak, že aktivity, které nabízí Designer, jsou přímo nainstalovány v Engine. Infinica tedy zastřešuje všechny činnosti, které jsou obvykle nutné ke shromažďování, přípravě a převodu dat, používání šablon, interpretaci a následné zpracování dokumentů.

Repository – „Úložiště“

Textové moduly, šablony, procesy a všechny ostatní Infinica zdroje jsou uloženy v úložišti s řízeným přístupem. Přístup do centrálního úložiště souborů je možný skrze WebDAV. Průzkumníka zdrojů Infinica a libovolného klienta WebDAV lze použít jako klientské rozhraní.

Composer – „Skladatel“

Infinica Composer je editor pro interaktivní vytváření a úpravy dokumentů a formulářů. V závislosti na určených oprávněních mohou zaměstnanci vkládat, upravovat a mazat texty nebo textové bloky, vyplňovat pole formulářů, používat výběrové seznamy a mnoho dalšího. Podrobně kontrolovatelné oprávnění zajišťuje soulad s firemními předpisy a designem.

Workplace – „Pracoviště“

Rozhraní pracovního plánu vám umožňuje spouštět pracovní postupy a procesy CCM, procházet seznam úkolů a zpracovávat je. Kroky procesu jsou řízeny sadou pravidel definovaných v produktu Process Designer. To vám umožní přesně určit, jací uživatelé a v jakých rolích mohou spustit dané procesy a jaké úkoly mohou provádět (včetně nastavování náhradních pravidel atd.).

Compare – „Porovnat“

Infinica Compare umožňuje provádět automatická srovnání vašich dokumentů na bázi PDF. V těchto regresních testech se generované PDF soubory porovnávají s referenčními dokumenty a rozdíly jsou okamžitě viditelné. Výsledkem je HTML stránka s přehledem a všemi podrobnostmi daného srovnání. Rozdíly se pak zobrazují jak textově, tak i graficky.

Artin a Infinica

Spolupracujeme se společností Infinica na různých řešeních CCM pro naše klienty v Rakousku (Hutchison Drei) a v České republice (Generali).

Artin je oficiálním partnerem společnosti Infinica a integračním partnerem pro Infinica produkty.

Produktové kompetence

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Interconnect

Zobrazit vše