zpět
Produktové kompetence

HP Sitescope

Aplikace SiteScope od společnosti Hewlett-Packard je monitorovací řešení umožňující kontrolu dostupnosti a výkonu IT infrastruktury, např. serverů, síťových prvků, operačních systémů, aplikací či jednotlivých služeb. Tato aplikace se konfiguruje a obsluhuje přes webové rozhraní. Není tedy třeba instalovat žádné podpůrné agenty, a to ani na sledovaných systémech.

SiteScope obsahuje přes 90 typů monitorů, které umožňují sledovat dostupnost, čas odezvy nebo využití mnoha typů zařízení či aplikací. Jednotlivé monitory lze sdružovat do skupin. Při překročení hraničních hodnot lze nastavit vytváření alarmů, které mohou mít podobu zaslání emailové zprávy, SNMP (Simple Network Management Protocol) trapu nebo spuštění skriptu.

Další funkcí SiteScope je vytváření reportů, které lze vytvářet nad vybranými monitory nebo jejich celými skupinami. Lze nastavit pravidelné automatické generování reportů, případně si nechat vygenerovat ad hoc reporty pro zvolené monitory a časový rozsah. Reporty mají formu html souborů obsahujících přehledné grafy a tabulky nebo xml souborů vhodných pro následné strojové zpracování.

Dalším mocným nástrojem jsou šablony monitorů, díky nimž lze rychle a efektivně vytvářet nové, případně hromadně měnit monitory stávající. Díky používání šablon je možné monitorovat rozsáhlé sítě a udržovat nastavení v konzistentním stavu.

Speciální verze nazvaná SiteScope Failover umožňuje po výpadku jednoho systému rychlé automatické přepnutí na záložní server, kde běží aplikace Sitescope.

HP SiteScope může být nainstalován na operační systémy RedHat Linux, Solaris nebo Windows. Lze jej použít i pro sledování rozlehlých systémů s desetitisíci monitorů.

Integrace s dalšími aplikacemi

SiteScope lze integrovat s následujícími aplikacemi:

HP Business Service Management
SiteScope může být použit jako poskytovatel dat pro BSM, kde lze nad těmito daty vytvářet detailní reporty a analýzy.

HP Diagnostics
Data ze SiteScope zaslaná do HP Diagnostic umožňují vytváření ucelenějších reportů a grafů nad aplikačními servery monitorovanými tímto nástrojem.

HP Operations Manager
Zasíláním dat ze SiteScope do HPOM lze získat detailnější přehled o stavu vaší IT infrastruktury.

Obecná integrace
SiteScope může posílat data do všech aplikací, které jsou schopny zpracovávat xml soubory. Ty pak obsahují podrobná data o stavu vybraných monitorů či jejich skupin a informace o jednotlivých měřeních. Další možností je využití SNMP trapů pro přenos informací v reálném čase.

Naše zkušenosti

ARTIN se podílel na implementaci monitorovacího řešení chytrých sítí (smart grids) pro společnost ČEZ, kde byla aplikace SiteScope použita. Máme zkušenosti s instalací, vytvářením monitorů a šablon, generováním uživatelských alarmů (alerts) a vytvářením rozličných reportů. Jsme schopni dodat kompletní řešení postavené na aplikaci HP SiteScope od analýzy požadavků, přes implementaci a testování až po nasazení u zákazníka a zaškolení jeho zaměstnanců.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše