zpět
Produktové kompetence

HP Open View Service Activator

HP OpenView Service aktivátor umožňuje automatizovanou aktivaci pro služby poskytované rozličnými typy service providerů a má následující výhody:

 • Je integrovaný do řešení HP Integrated Service Management
 • Poskytuje nástroje, dokumentaci a průpravu pro významné zjednodušení deploymentu systémových integrátorů

Architektura Service Activator

 

Workflow Manager

Tento engine také nazývaný Micro-workflow Manager umožňuje spustit několik aktivačních workflow součastně. Každý workflow vykonává sekvenci úloh nezbytných k provedení aktivační žádosti. Tyto úlohy zahrnují:

 • Extrakce parametrů aktivace z vstupní aktivační zprávy
 • Získání nové informace z těchto parametrů
 • Vyžádání aktivačních parametrů od inventárního systému, od externích aplikací nebo od operátora
 • Vykonání aktivačních úloh prostřednictvím Resource Manageru

Otevřená architektura Service Activatoru umožňuje systémovým integrátorům upravit nebo rozšířit Workflow Manager tak, aby definoval přesnou sekvenci úloh potřebných k aktivaci každé služby nabízené providerem. Systémový integrátor také definuje zprávy a integrační technologii (TCP, TCP and SSL, EAI sběrnice) použitých k interakci s OSS.

Service Builder

Tato aplikace umožňuje systémovému integrátoru vyvíjet nové aktivační plug-iny and/or smíšené úlohy pro run-time systém Service aktivátoru. Service Builder podporuje jak grafické uživatelské rozhraní, tak rozhraní příkazové řádky.

Resource Manager

Tato komponenta spouští atomické úlohy v transakčním kontextu vyvoláním příslušných aktivačních plug-inů. Resource Manager se podílí na koordinaci transakcí s JTA managerem transakcí poskytovaným v JBoss ( J2EE aplikační server poskytovaný spolu se Service aktivátorem). Když některá atomická úloha skončí chybou, sémantika transakce vyvolá roll back všech atomických úloh spuštěných před ní v té samé transakci. Service aktivátor udržuje stav každé transakce v pořadí zaručujícím korektní obnovu v případě systémového selhání.

Activation plugins

Otevřená architektura Service aktivátoru umožňuje systémovým integrátorům přizpůsobovat plug-iny, rozšiřovat je tak, aby poskytovaly různé funkcionality podle potřeby vyvíjet a integrovat nové plug-iny.

Inventory

Inventory sub-systém service aktivátoru je framework pro vytváření inventárních řešení vhodných pro cílové prostředí. Service aktivátor obsahuje nástroj nazvaný InventoryBuilder. Vstup pro tento nástroj je množina definičních souborů, které popisují schematické elementy pomocí XML a vytváří následující položky:

 • SQL schéma pro uložení entit v databázi Oracle
 • Java Beans pro interakci s databází použitím JDBC
 • Java Server Pages (JSPs) pro jednoduchý manuál, pro web-based interakce s inventory sub-systémem k vytvoření inventáře, pro modifikace a odstranění

Service Activator řešení může být implementováno těmito způsoby:

 • Použitím jen inventory sub-systému vestavěném v Service aktivátoru
 • Kombinací vestavěného inventory sub-systému s jiným inventory řešením
 • Výhradně použitím inventory řešení jiného než poskytovaného service aktivátorem

Task Repository

Tato databáze ukládá vztahy mezi atomickými úlohami a aktivačními plug-iny stejně jako i definice složených úloh. Když systémový integrátor nasazuje plug-iny nebo vytváří složené úlohy, uloží se daná informace v úložišti úloh Task Repository.

Service Instance Repository

Workflow Manager může parametry použité při aktivaci ukládat do Service Instance Repositury tak, že tyto parametry mohou být znovu obnovené během update nebo odstranění existující služby. Tato informace je uložená ve stejné instanci Oracle jako inventární objekty.

Plug-in Repository

Tato databáze se používá k uložení aktivačních plug-inů, které umístil do aktivátoru systémový integrátor. Plug-iny jsou uložené jako archivní java soubory (JAR)- plug-in repository je tedy file-storage systém. Plug-iny dodávané od HP nebo vyvíjené systémovým integrátorem musí být explicitně umístněné v run-time instalaci service aktivátoru, aby byly vždy k dispozici.

Operator User Interface

Service Activator poskytuje web-based uživatelské rozhraní (UI), které mohou operátoři, systémoví integrátoři a administrátoři použít k monitorování aktivních workflow, k prohlížení logů a k udržování inventárního sub-systému. Operator UI poskytuje pouze interakci s inventory objekty, které jsou uložené v built-in inventáři service aktivátoru.

1 deployment – definuje operace, které umožňují nástrojům od různých dodavatelů konfigurovat a nasadit balíčky na jakýkoliv J2EE produkt.

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše