zpět
Produktové kompetence

AIREE

Systém AIRee je výkonný rating engine (až 20 tisíc rating events za sekundu) s otevřeným produktovým katalogem. Toto řešení je vhodné v situaci, kdy je potřeba vysoká propustnost, minimální doba odezvy, předvídatelná škálovatelnost a nepřetržitá dostupnost dat a jejich spolehlivost.

Této rychlosti je dosaženo využitím optimalizované aplikační architektury na rychlost a použitím memory gridu Oracle Coherence namísto klasické databáze. Oracle Coherence je přední distribuované řešení datové výpočetní sítě in-memory, které poskytuje mimo distribuovanou správu dat a cache služeb také spolehlivý, vysoce škálovatelný peer-to-peer clustering protokol. Data jsou uchovávána v clusteru, rovnoměrně rozložena na napojených serverech. V případě výpadku jednoho ze serverů jsou data rovnoměrně rozdělena na ostatní, nedochází tak k žádné ztrátě dat. Po opětovném nastartování serveru se data zpětně rozdistribuují pro vytvoření vyváženého stavu. Coherence obsahuje nástroje pro toleranci chyb na síťové úrovni a transparentní soft-restart umožňující serverům sebeuzdravení.

Samotná data jsou ukládána jako Javové objekty, každý mající vlastní identifikační klíč. ORM není potřeba, čímž jsou urychleny operace zápisu i čtení.

Vlastnosti řešení:

  • vysoká propustnost (3 000 – 20 000 požadavků za sekundu)
  • vysoce škálovatelné řešení (lehce lze přidal další servery pro zvýšení propustnosti)
  • robustost, výpadek jednoho prvku systému nezpůsobí poruchu systému

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše