HR blog

Naše cesta k hodnotám – krok 3/6

06. 03. 2020

Hodnoty nesmí zůstat jen u planých slov, která mohou mít různou interpretaci. Proto jsme se pustili do brainstormingových setkání, která měla za cíl převést hodnoty do praktické a jasnější roviny. 

Třetí krok: Brainstormingová setkání

Co bylo cílem:
Přeložit pojem každé hodnoty do praktických očekávání. Tedy, pokud říkáme, že jsme například Odvážní, co od nás kolegové, partneři, zákazníci, veřejnost očekává?

Jak jsme na to šli:
Stanovili jsme oblasti, ve kterých by se měly naše hodnoty projevit, pokud jsme skutečně firma, která si za hodnotami stojí: 

  1. Vývoj + testing Spolupráce v týmech Komunikace s veřejností
  2. Projektový mng People mng a péče o zaměstnance
  3. Obchod Nábor a onboarding

Abychom naplnili matici, která vznikla propojením těchto oblastí a hodnot, realizovali jsme 6 brainstormingů, každý s jinou skupinou. Vybírali jsme kolegy a kolegyně napříč pobočkami, pozicemi, zkušenostmi.

Výsledek:

Mnoho výroků o tom, jak by měla vypadat firma s danými hodnotami. 
Spousta z výroků se duplikovala, což jen potvrdilo jejich důležitost. Získali jsme konkrétní naplnění toho, jací bychom měli být, když tvrdíme, že Důvěra, Otevřenost, Odvaha, Rozvoj a Spolehlivost jsou naše priority.

Tip, pokud se do toho chceš pustit u vás:
Jako u každého brainstormingu, nediskutujte, nekritizujte, nenamítejte, neříkejte, že to už padlo. Někdy stačí jedno změněné slovo a najdete v tom nový význam. Prostě zapisujte a pokládejte otázky. Ideální otázka (pro každou příležitost) – “Co konkrétně tím myslíš?”

Vyzkoušej si sám/sama:
Pro začátek si zkus sepsat oblasti, ve kterých by se hodnoty měly ve tvém týmu/firmě projevit. A pak se zeptej někoho, kdo v tvém týmu ani firmě vůbec nepracuje, co by v jednotlivých oblastech od tebe očekával. 
Možná se ukáže, že je to něco jiného, než co sis původně představoval/a ty. A to chceš 🙂

📣🔜 To, jak vypadal dotazník na ověření hodnot, se dozvíte v příštím článku.

Další články

Zobrazit všechno