Support

Služba Support zahrnuje profesionální podporu IT projektů i po skončení jejich vývoje. Umožňuje efektivně řešit nečekané situace, které mohou během rané fáze spuštění projektu a v jeho průběhu nastat. Zároveň umožňuje sběr požadavků pro možné budoucí rozšíření projektu.

Artin Support není jen pasivní podpora, ale aktivní péče, která se snaží problémům předcházet a snižovat tak jejich finanční dopady. Komunikace je klíčovým prvkem pro včasné odhalení rizik. Výhodou je jedno místo kontaktu pro požadavky a incidenty – Single point of contact (SPOC).

Služba je parametrizovaná a je možné ji nastavit zákazníkovi na míru.