Řešení
 • Jan Najvárek / Ředitel společnosti
  Some info about the file

Tisková řešení

Každá společnost komunikuje se svými zákazníky, partnery, zaměstnanci či státní správou. Pro tuto komunikaci používá různé typy dokumentů (dopisy, faktury, výpisy z účtů, emaily, a podobně) v tištěné nebo elektronické podobě. V mnoha případech jsou tyto dokumenty vytvářeny přímo informačními systémy nebo na základě dat v nich obsažených.
Velmi často je kompozice dokumentů řešena v jednotlivých systémech a „šablony“ jsou definovány pomocí rozličných technologií nebo přímo v kódu. Je tak náročné udržet a případně rozvíjet jednotný styl komunikace a to jak vizuální, tak procesní (například archivace odchozí korespondence).
Artin nabízí implementaci centralizovaného řešení pro řízenou kompozici a distribuci dokumentů („tiskové řešení“), které je založeno na ověřených technologiích a produktech a zároveň umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům a procesům zákazníků.

Typický implementovaný tiskový proces zajišťuje příjem a validaci požadavku na kompozici a distribuci dokumentů. Na základě požadavku se nastaví parametry zpracování a proběhne výběr šablon pro jednotlivé dokumenty (pokud se jedná o dávku).
Dokumenty jsou vytvářeny pomocí vybraných šablon, které jsou plněny daty z požadavku (nebo dalších systémů). Vytvořené dokumenty jsou konvertovány do požadovaných výstupních formátů – například PostScript pro tisk, PDF pro odeslání zpět do zdrojového systému a TIFF pro archiv. Vlastní kompozice je tak jednoprůchodová.
V případě tisku dokumentů je možno spojit více dokumentů do jedné zásilky, jednotlivým zásilkám jsou přiřazeny obálky a ty mohou být ještě rozřazeny do balíčků dle požadavků pošty. Samozřejmostí je doplnění OMR značek či čárových kódů pro řízení obálkovacích linek a přílohovacích stanic.

Na závěr procesu jsou pak dokumenty distribuovány jednotlivými výstupními kanály (tisk, odeslání emailem, odeslání do externích systémů a podobně).

Klíčové vlastnostmi tiskového řešení

 • Centralizovaná podpora vytváření personalizovaných dokumentů – tiskové řešení je službou pro ostatní systémy s online i dávkovým přístupem
 • Podpora komplexních tiskových procesů pro on-demand i dávkové tisky zahrnující řízení kompozice (například volbu šablon), řízení výstupů do jednoho čí více výstupních kanálů (včetně archivu), řízení tisku a integraci na externí systémy (zdroje dat, výstupní kanály a podobně).
 • Podpora schvalovacích procesů pro šablony i dokumenty (výstupy)
 • Podpora centralizovaného monitoringu a trasování, řízení SLA
 • Podpora generování zabezpečených dokumentů – obvykle PDF opatřené elektronickou značnou a případně časovým razítkem
 • Podpora interaktivních a editovatelných dokumentů, kdy je výstup vytvářen pomocí šablony s možností manuálních zásahů do definovaných oblastí dokumentů (volba odstavce, vložení „volného“ textu, úprava dat apod.). Rozsah a způsob změn je řízen uživatelskými právy a změny mohou být předmětem schvalovacího workflow.
 • Centrální správa šablon – nástroj pro WYSIWYG vytváření šablon, možnost sdílet jednotlivé prvky (například obrázky), styly nebo fragmenty dokumentů mezi jednotlivými šablonami, centralizované úložiště šablon s možností správy verzí, schvalování a publikování šablon. Přístup k šablonám i jejich jednotlivým částem lze řídit pomocí propracovaného systému oprávnění.

Benefity tiskového řešení od Artinu

Řízená kompozice a distribuce dokumentů v různých výstupních formátech – zvýšení efektivity procesů, podpora jejich sledování a optimalizace. Korektní výstup v požadovaných formátech.
Řízení nákladů spojených s kompozicí a distribucí dokumentů – možnost volby, kdy použít tištěný a kdy elektronický dokument bez nutnosti změny šablon.
Centralizovaná správa šablon, jejich jednoduchý a rychlý návrh s podporou sdílených fragmentů – snížení nákladů na vývoj a úpravy šablon. Řádové úspory v případě změny visuálního stylu společnosti.
Tiskové řešení jako služba pro ostatní systémy – snížení nákladů na vývoj, rozvoj a správu systémů, které potřebují generovat dokumenty. Systémy společnosti nemusí implementovat logiku generování výstupů v požadovaných formátech ani správu šablon.
Podpora kompozice zabezpečených elektronických dokumentů ve formátu PDF dle požadavků legislativy.

Používané technologie

Tisková řešení primárně budujeme na platformě GMC Inspire (www.gmc.net), která patří mezi leadery na trhu a dle potřeby ji doplňujeme o další komponenty pro práci s jednotlivými formáty (PDF, DOCX) či customizace v prostředí JAVA či .NET.
Implementovaná řešení jsou provozována na platformách Linux a nebo Microsoft Windows.

Obdobné produkty či služby

Artin Mailer je univerzální platformou pro emailovou komunikaci vyžadovanou z informačních systémů zadavatele. Mailer je složen z několika modulů, které zajišťují zpracování požadavků na kompozici a distribuci jednoho nebo více emailů, jejich trasování, interakci příjemce pomocí webových stránek a administraci a konfiguraci na straně zadavatele.

Tisková řešení

Každá společnost komunikuje se svými zákazníky, partnery, zaměstnanci či státní správou. Pro tuto komunikaci používá různé typy dokumentů (dopisy, faktury, výpisy z účtů, emaily, a podobně) v tištěné nebo elektronické podobě. V mnoha případech jsou tyto dokumenty vytvářeny přímo informačními systémy nebo na základě dat v nich obsažených.
Velmi často je kompozice dokumentů řešena v jednotlivých systémech a „šablony“ jsou definovány pomocí rozličných technologií nebo přímo v kódu. Je tak náročné udržet a případně rozvíjet jednotný styl komunikace a to jak vizuální, tak procesní (například archivace odchozí korespondence).
Artin nabízí implementaci centralizovaného řešení pro řízenou kompozici a distribuci dokumentů („tiskové řešení“), které je založeno na ověřených technologiích a produktech a zároveň umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům a procesům zákazníků.

Typický implementovaný tiskový proces zajišťuje příjem a validaci požadavku na kompozici a distribuci dokumentů. Na základě požadavku se nastaví parametry zpracování a proběhne výběr šablon pro jednotlivé dokumenty (pokud se jedná o dávku).
Dokumenty jsou vytvářeny pomocí vybraných šablon, které jsou plněny daty z požadavku (nebo dalších systémů). Vytvořené dokumenty jsou konvertovány do požadovaných výstupních formátů – například PostScript pro tisk, PDF pro odeslání zpět do zdrojového systému a TIFF pro archiv. Vlastní kompozice je tak jednoprůchodová.
V případě tisku dokumentů je možno spojit více dokumentů do jedné zásilky, jednotlivým zásilkám jsou přiřazeny obálky a ty mohou být ještě rozřazeny do balíčků dle požadavků pošty. Samozřejmostí je doplnění OMR značek či čárových kódů pro řízení obálkovacích linek a přílohovacích stanic.

Na závěr procesu jsou pak dokumenty distribuovány jednotlivými výstupními kanály (tisk, odeslání emailem, odeslání do externích systémů a podobně).

Klíčové vlastnostmi tiskového řešení

 • Centralizovaná podpora vytváření personalizovaných dokumentů – tiskové řešení je službou pro ostatní systémy s online i dávkovým přístupem
 • Podpora komplexních tiskových procesů pro on-demand i dávkové tisky zahrnující řízení kompozice (například volbu šablon), řízení výstupů do jednoho čí více výstupních kanálů (včetně archivu), řízení tisku a integraci na externí systémy (zdroje dat, výstupní kanály a podobně).
 • Podpora schvalovacích procesů pro šablony i dokumenty (výstupy)
 • Podpora centralizovaného monitoringu a trasování, řízení SLA
 • Podpora generování zabezpečených dokumentů – obvykle PDF opatřené elektronickou značnou a případně časovým razítkem
 • Podpora interaktivních a editovatelných dokumentů, kdy je výstup vytvářen pomocí šablony s možností manuálních zásahů do definovaných oblastí dokumentů (volba odstavce, vložení „volného“ textu, úprava dat apod.). Rozsah a způsob změn je řízen uživatelskými právy a změny mohou být předmětem schvalovacího workflow.
 • Centrální správa šablon – nástroj pro WYSIWYG vytváření šablon, možnost sdílet jednotlivé prvky (například obrázky), styly nebo fragmenty dokumentů mezi jednotlivými šablonami, centralizované úložiště šablon s možností správy verzí, schvalování a publikování šablon. Přístup k šablonám i jejich jednotlivým částem lze řídit pomocí propracovaného systému oprávnění.

Benefity tiskového řešení od Artinu

Řízená kompozice a distribuce dokumentů v různých výstupních formátech – zvýšení efektivity procesů, podpora jejich sledování a optimalizace. Korektní výstup v požadovaných formátech.
Řízení nákladů spojených s kompozicí a distribucí dokumentů – možnost volby, kdy použít tištěný a kdy elektronický dokument bez nutnosti změny šablon.
Centralizovaná správa šablon, jejich jednoduchý a rychlý návrh s podporou sdílených fragmentů – snížení nákladů na vývoj a úpravy šablon. Řádové úspory v případě změny visuálního stylu společnosti.
Tiskové řešení jako služba pro ostatní systémy – snížení nákladů na vývoj, rozvoj a správu systémů, které potřebují generovat dokumenty. Systémy společnosti nemusí implementovat logiku generování výstupů v požadovaných formátech ani správu šablon.
Podpora kompozice zabezpečených elektronických dokumentů ve formátu PDF dle požadavků legislativy.

Používané technologie

Tisková řešení primárně budujeme na platformě GMC Inspire (www.gmc.net), která patří mezi leadery na trhu a dle potřeby ji doplňujeme o další komponenty pro práci s jednotlivými formáty (PDF, DOCX) či customizace v prostředí JAVA či .NET.
Implementovaná řešení jsou provozována na platformách Linux a nebo Microsoft Windows.

Obdobné produkty či služby

Artin Mailer je univerzální platformou pro emailovou komunikaci vyžadovanou z informačních systémů zadavatele. Mailer je složen z několika modulů, které zajišťují zpracování požadavků na kompozici a distribuci jednoho nebo více emailů, jejich trasování, interakci příjemce pomocí webových stránek a administraci a konfiguraci na straně zadavatele.

NAŠE FILOSOFIE
Nabízíme našim klientům mnohaleté a mezinárodní zkušenosti v oboru vývoje software a integrace, konzultací, QA a supportu. Pracujeme dle uznávaných metodik a s použitím moderních technologií. Naším cílem je být nejlepším ve svém oboru.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Budeme se hodit i Vám?

Ozvěte se nám!

PRÁCE V ARTINU

Prohlédněte si nabídku volných pracovních míst.

Práce v Artinu

POZVĚTE NÁS DO TENDRU

Hledáte dodavatele pro Váš IT projekt? Dejte nám vědět!

Zašlete nám poptávku

ZAVOLEJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volejte:

+420 511 120 140

NAPIŠTE NÁM EMAIL

Dostane se ke všem důležitým lidem!

Napište nám