Řešení
 • Jan Najvárek / Ředitel společnosti
  Some info about the file

Mule

Mule je integrační platforma vyvinutá firmou MuleSoft™. Je založená na architektuře Enterprise Service Bus (ESB). Aplikace komunikují pomocí sběrnice, která je výchozím bodem pro komunikaci koncových bodů používajících různé transportní protokoly. Zajišťuje konzistentnost komunikace a poskytuje centrální řízení – orchestraci. Pomáhá zabránit provázanosti, která se vyskytuje u point-to-point řešení.

Mule ESB architektura je vhodná pro projekty, které slučují alespoň tři různé aplikace, využívají pro přenos několik protokolů, příp. se mohou v budoucnosti rozšiřovat o další aplikace.

Průchod aplikací

Základním stavebním kamenem aplikace jsou tzv. flow. Flow se skládá z několika stavebních prvků.

mule-SoapFlow
Výchozí bod přijímá zprávu a koncový bod ji odesílá. Tyto dva body mohou být totožné (request-response). Kromě obecnějších bodů (napojení na HTTP, JMS, RMI, databáze, fronty apod.) nabízí Mule i specifické konektory pro CloudHub, SAP, NetSuite, MongoHQ, PayPal, Amazon a další.Mezi tyto body se umísťují transformátory zpráv, filtry a další komponenty. Kromě množství předpřipravených komponent lze vytvářet své vlastní. Zde se není třeba omezovat jen na kód specifický pro Mule – lze využít POJO, Java i Spring beans, Groovy skripty, Python, JavaScript, Ruby nebo PHP.

Aplikace je řízena událostmi. Pokud výchozí bod daného flow obdrží zprávu, vytváří se instance flow a spouští se. Jinou možností je spustit jej přímo voláním z jiného flow.

Vlastnosti

 • komunikace software-to-software na principu Service Oriented Architecture
 • možnost nasazení na ESB standalone server, jako embedded do webového aplikačního serveru nebo v cloudu
 • zpracování zpráv nezávisle na protokolu
 • centrální orchestrace
 • škálovatelnost

Reference

ARTIN využil Mule při vývoji integračního systému pro komunikaci mezi pojišťovnami a Exekutorskými úřady.

Mule

Mule je integrační platforma vyvinutá firmou MuleSoft™. Je založená na architektuře Enterprise Service Bus (ESB). Aplikace komunikují pomocí sběrnice, která je výchozím bodem pro komunikaci koncových bodů používajících různé transportní protokoly. Zajišťuje konzistentnost komunikace a poskytuje centrální řízení – orchestraci. Pomáhá zabránit provázanosti, která se vyskytuje u point-to-point řešení.

Mule ESB architektura je vhodná pro projekty, které slučují alespoň tři různé aplikace, využívají pro přenos několik protokolů, příp. se mohou v budoucnosti rozšiřovat o další aplikace.

Průchod aplikací

Základním stavebním kamenem aplikace jsou tzv. flow. Flow se skládá z několika stavebních prvků.

mule-SoapFlow
Výchozí bod přijímá zprávu a koncový bod ji odesílá. Tyto dva body mohou být totožné (request-response). Kromě obecnějších bodů (napojení na HTTP, JMS, RMI, databáze, fronty apod.) nabízí Mule i specifické konektory pro CloudHub, SAP, NetSuite, MongoHQ, PayPal, Amazon a další.Mezi tyto body se umísťují transformátory zpráv, filtry a další komponenty. Kromě množství předpřipravených komponent lze vytvářet své vlastní. Zde se není třeba omezovat jen na kód specifický pro Mule – lze využít POJO, Java i Spring beans, Groovy skripty, Python, JavaScript, Ruby nebo PHP.

Aplikace je řízena událostmi. Pokud výchozí bod daného flow obdrží zprávu, vytváří se instance flow a spouští se. Jinou možností je spustit jej přímo voláním z jiného flow.

Vlastnosti

 • komunikace software-to-software na principu Service Oriented Architecture
 • možnost nasazení na ESB standalone server, jako embedded do webového aplikačního serveru nebo v cloudu
 • zpracování zpráv nezávisle na protokolu
 • centrální orchestrace
 • škálovatelnost

Reference

ARTIN využil Mule při vývoji integračního systému pro komunikaci mezi pojišťovnami a Exekutorskými úřady.

NAŠE FILOSOFIE
Nabízíme našim klientům mnohaleté a mezinárodní zkušenosti v oboru vývoje software a integrace, konzultací, QA a supportu. Pracujeme dle uznávaných metodik a s použitím moderních technologií. Naším cílem je být nejlepším ve svém oboru.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Budeme se hodit i Vám?

Ozvěte se nám!

PRÁCE V ARTINU

Prohlédněte si nabídku volných pracovních míst.

Práce v Artinu

POZVĚTE NÁS DO TENDRU

Hledáte dodavatele pro Váš IT projekt? Dejte nám vědět!

Zašlete nám poptávku

ZAVOLEJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volejte:

+420 511 120 140

NAPIŠTE NÁM EMAIL

Dostane se ke všem důležitým lidem!

Napište nám