Řešení
  • Jan Najvárek / Ředitel společnosti
    Some info about the file

HP Sitescope

Aplikace SiteScope od společnosti Hewlett-Packard je monitorovací řešení umožňující kontrolu dostupnosti a výkonu IT infrastruktury, např. serverů, síťových prvků, operačních systémů, aplikací či jednotlivých služeb. Tato aplikace se konfiguruje a obsluhuje přes webové rozhraní, není tedy třeba instalovat žádné speciální aplikace. Ani na sledovaných systémech není třeba instalovat žádné podpůrné aplikace (agenty).

SiteScope obsahuje přes 90 typů monitorů, které umožňují sledovat dostupnost, čas odezvy nebo využití mnoha typů zařízení či aplikací. Jednotlivé monitory lze sdružovat do skupin. Při překročení hraničních hodnot lze nastavit vytváření alarmů, které mohou mít podobu zaslání emailové zprávy, SNMP (Simple Network Management Protocol) trapu nebo spuštění skriptu.

Další funkcí aplikace SiteScope je vytváření reportů. Reporty lze vytvářet nad vybranými monitory, nebo i celými skupinami monitorů. Lze nastavit pravidelné automatické generování reportů, případně si nechat vygenerovat ad hoc reporty pro zvolené monitory a časový rozsah. Reporty mají buď formu html souborů obsahujících přehledné grafy a tabulky zobrazující minima a maxima sledovaných hodnot, nebo xml souborů vhodných pro následné strojové zpracování.

Dalším mocným nástrojem jsou šablony monitorů, díky nimž lze rychle a efektivně vytvářet nové monitory, případně hromadně měnit monitory stávající. Díky používání šablon je možné monitorovat rozsáhlé sítě a udržovat nastavení monitorů v konzistentním stavu.

Speciální verze aplikace nazvaná SiteScope Failover umožňuje po výpadku jednoho systému rychlé automatické přepnutí na záložní server, kde běží aplikace Sitescope.

HP SiteScope může být nainstalován na operační systémy RedHat Linux, Solaris nebo Windows. Lze jej použít i pro monitorování rozlehlých systémů, kdy jsou definovány desetitisíce monitorů.

Integrace s dalšími aplikacemi

SiteScope lze integrovat s následujícími aplikacemi:

HP Business Service Management
SiteScope může být použit jako poskytovatel dat pro BSM, kde lze pak nad těmito daty vytvářet detailní reporty a analýzy.

HP Diagnostics
Data ze SiteScope zaslaná do HP Diagnostic umožňují vytváření ucelenějších reportů a grafů nad aplikačními servery monitorovanými tímto nástrojem.

HP Operations Manager
Zasíláním dat ze SiteScope do HPOM lze získat detailnější přehled o stavu vaší IT infrastruktury.

Obecná integrace
SiteScope může posílat data do všech aplikací, které jsou schopny zpracovávat xml soubory. Tyto soubory obsahují podrobná data o stavu vybraných monitorů či jejich skupin a informace o jednotlivých měřeních. Další možností je využití SNMP trapů pro přenos informací v reálném čase.

Naše zkušenosti

ARTIN se podílel na implementaci monitorovacího řešení chytrých sítí (smart grids) pro společnost ČEZ, kde byla aplikace SiteScope použita. Máme zkušenosti s instalací aplikace, vytvářením monitorů a šablon, generováním uživatelských alarmů (alerts) a vytvářením rozličných reportů. Jsme schopni dodat kompletní řešení postavené na aplikaci HP SiteScope od analýzy požadavků, přes implementaci a testování až po nasazení u zákazníka a zaškolení jeho zaměstnanců.

HP Sitescope

Aplikace SiteScope od společnosti Hewlett-Packard je monitorovací řešení umožňující kontrolu dostupnosti a výkonu IT infrastruktury, např. serverů, síťových prvků, operačních systémů, aplikací či jednotlivých služeb. Tato aplikace se konfiguruje a obsluhuje přes webové rozhraní, není tedy třeba instalovat žádné speciální aplikace. Ani na sledovaných systémech není třeba instalovat žádné podpůrné aplikace (agenty).

SiteScope obsahuje přes 90 typů monitorů, které umožňují sledovat dostupnost, čas odezvy nebo využití mnoha typů zařízení či aplikací. Jednotlivé monitory lze sdružovat do skupin. Při překročení hraničních hodnot lze nastavit vytváření alarmů, které mohou mít podobu zaslání emailové zprávy, SNMP (Simple Network Management Protocol) trapu nebo spuštění skriptu.

Další funkcí aplikace SiteScope je vytváření reportů. Reporty lze vytvářet nad vybranými monitory, nebo i celými skupinami monitorů. Lze nastavit pravidelné automatické generování reportů, případně si nechat vygenerovat ad hoc reporty pro zvolené monitory a časový rozsah. Reporty mají buď formu html souborů obsahujících přehledné grafy a tabulky zobrazující minima a maxima sledovaných hodnot, nebo xml souborů vhodných pro následné strojové zpracování.

Dalším mocným nástrojem jsou šablony monitorů, díky nimž lze rychle a efektivně vytvářet nové monitory, případně hromadně měnit monitory stávající. Díky používání šablon je možné monitorovat rozsáhlé sítě a udržovat nastavení monitorů v konzistentním stavu.

Speciální verze aplikace nazvaná SiteScope Failover umožňuje po výpadku jednoho systému rychlé automatické přepnutí na záložní server, kde běží aplikace Sitescope.

HP SiteScope může být nainstalován na operační systémy RedHat Linux, Solaris nebo Windows. Lze jej použít i pro monitorování rozlehlých systémů, kdy jsou definovány desetitisíce monitorů.

Integrace s dalšími aplikacemi

SiteScope lze integrovat s následujícími aplikacemi:

HP Business Service Management
SiteScope může být použit jako poskytovatel dat pro BSM, kde lze pak nad těmito daty vytvářet detailní reporty a analýzy.

HP Diagnostics
Data ze SiteScope zaslaná do HP Diagnostic umožňují vytváření ucelenějších reportů a grafů nad aplikačními servery monitorovanými tímto nástrojem.

HP Operations Manager
Zasíláním dat ze SiteScope do HPOM lze získat detailnější přehled o stavu vaší IT infrastruktury.

Obecná integrace
SiteScope může posílat data do všech aplikací, které jsou schopny zpracovávat xml soubory. Tyto soubory obsahují podrobná data o stavu vybraných monitorů či jejich skupin a informace o jednotlivých měřeních. Další možností je využití SNMP trapů pro přenos informací v reálném čase.

Naše zkušenosti

ARTIN se podílel na implementaci monitorovacího řešení chytrých sítí (smart grids) pro společnost ČEZ, kde byla aplikace SiteScope použita. Máme zkušenosti s instalací aplikace, vytvářením monitorů a šablon, generováním uživatelských alarmů (alerts) a vytvářením rozličných reportů. Jsme schopni dodat kompletní řešení postavené na aplikaci HP SiteScope od analýzy požadavků, přes implementaci a testování až po nasazení u zákazníka a zaškolení jeho zaměstnanců.

NAŠE FILOSOFIE
Nabízíme našim klientům mnohaleté a mezinárodní zkušenosti v oboru vývoje software a integrace, konzultací, QA a supportu. Pracujeme dle uznávaných metodik a s použitím moderních technologií. Naším cílem je být nejlepším ve svém oboru.
Java (J2EE, Spring, Wicket) Delphi C, C++, C#
.NET Oracle PL/SQL Python
Perl PHP Javacript (AngularJS)
Dart JSP  
Oracle, Coherence, TimesTen MS SQL Server MySQL
PostgreSQL Firebird Interbase
MongoDB    
Linux HP-UX MS Windows
MacOS Android iOS

Budeme se hodit i Vám?

Ozvěte se nám!

PRÁCE V ARTINU

Prohlédněte si nabídku volných pracovních míst.

Práce v Artinu

POZVĚTE NÁS DO TENDRU

Hledáte dodavatele pro Váš IT projekt? Dejte nám vědět!

Zašlete nám poptávku

ZAVOLEJTE NÁM

Preferujete telefonický kontakt? Volejte:

+420 511 120 140

NAPIŠTE NÁM EMAIL

Dostane se ke všem důležitým lidem!

Napište nám