TimeMission

Program pro registraci pracovní doby a sledování projektů

TIMEMISSION je internetová aplikace pro zaznamenání doby práce zaměstnanců a na jakém projektu daný pracovník pracoval. Tyto data pak slouží nejen k registraci pracovní doby, ale i jako zdroj cenných aktuálních reportů a analýz. Můžete sledovat nákladnost a ziskovost projektů. Máte k dispozici přesné podklady pro účtování provedených služeb klientům. Data mohou býti i vstupem do mzdové agendy.

 • zjednodušená registrace pracovní doby zaměstnanců v elektronické podobě
 • vždy přesně víte, kolik bylo na daném projektu provedeno práce a kolik máte účtovat klientům
 • umožní Vám sledovat ziskovost jednotlivých projektů a včas zareagovat na nepříznivý stav • poskytne Vám vždy aktuální informace, nemusíte čekat na měsíční uzávěrku
 • dovoluje zaměstnancům zaznamenávat pracovní dobu tak rychle a jednoduše, jak jen to je možné
 • poskytuje Vám cenné informace kdekoli to potřebujete
 • slouží zároveň jako docházkový systém pro evidenci pracovní doby, kterou dle novely Zákoníku práce z 1.1.2001 musí vést všechny firmy

Jak to celé funguje:

 • aplikace je přístupná po lokální počítačové síti či dokonce po Internetu
 • na jednotlivé počítače nemusíte nic instalovat, také je jedno, na jaké platformě pracují
 • všichni zaměstnanci pravidelně vkládají počet odpracovaných hodin do systému společně s typem práce a pro jaký projekt pracovali – k zadání jim slouží jediná optimalizovaná stránka v okně prohlížeče
 • vedoucí pracovníci mají přístup k reportům a analýzám nad uloženými daty – tyto analýzy lze provést kdykoli a kdekoli
 • zabezpečení je realizováno pomocí přístupových hesel s možností práv k jednotlivým částem aplikace a k daným projektům, typům práce a podřízeným uživatelům

Technická specifikace:

 • internetová aplikace přístupná z okna prohlížeče · vše je prováděno na straně serveru
 • moderní technologie Java, JSP, AngularJS
 • SQL databáze Interbase a Oracle, převod na jiný typ databáze (MSQL, MySQL) možný

Novinky v poslední verzi:

 • sledování plnění rozpočtu
 • sledování interní a externí ceny

Zjistit cenu