Součinnost s Exekutorskými úřady

Společnostem poskytující zákonnou součinnost s exekutorskými úřady nabízíme produkty pro automatizaci těchto povinností a tím i snižování nákladů na jejich poskytování. Jsme tvůrcem jednoho z typů informačního systému, které Exekutorské úřady používají, tudíž máme bohaté zkušenosti v tomto oboru.

Nabízené produkty:

SPOJ – plnohodnotná server aplikace na straně banky/pojišťovny, která komunikuje s interními systémy a provádí automatizované provádění součinnosti

SPOJ Lite – utilita, která umožní importovat XML požadavky Exekutorského úřadu a generovat XML odpovědi ručně s pomocí aplikace Excel

Zjistit cenu