MNP

ARTIN, pod hlavičkou HP, dodal do Telefónika O2 Slovakia vlastní technologickou platformu spravující kompletní proces MNP (mobile number portability).

MNPS (Mobile Number Portability Server) zajišťuje komplexní řešení pro migraci čísel mezi operátory. Komunikuje jak s ostatními telefonními operátory, tak i s nejrůznějšími interními systémy mobilního operátora, na jejichž žádost provádí konkrétní operace, ověřuje údaje a vyměňuje si potřebná data pro pokračování portačního procesu. MNPS aplikace je napsaná v Jave, za použití technologií a frameworků, jako je JBoss jBPM, Hibernate, J2EE technologií nebo například Wicket. Celá aplikace pak běží na JBoss serveru, persistentní objekty a klíčová data jsou ukládána v databázi Oracle 10g. MNPS se skládá ze dvou hlavních částí – MNP Communicator a MNP Engine.

MNP Communicator
MNP Communicator je aplikace, která slouží ke komunikaci s ostatními mobilními operátory pomocí SOAP protokolu. Slouží jako rozhraní zprostředkovávající komunikaci mezi MNP Engine a ostatními operátory. Zajišťuje bezpečnost celého systému a je umístěn odděleně od MNP Engine. MNP Communicator je J2EE aplikace, která běží na JBoss serveru.

MNP Engine
MNP Engine je hlavní modul, který je klíčovou částí MNPS, implementuje business logiku, GUI, rozhraní pro komunikaci s interními systémy mobilního operátora a stará se o zpracování všech procesů. Stejně jako u MNP Communicator se jedná o J2EE aplikaci běžící v JBoss. K implementaci business procesů byl použit JBoss jBPM framework, který řídí veškeré události během existence procesu.

GUI
Součástí MNP řešení je i administrační část, která umožňuje širokou škálu operací s běžícími procesy. Za zmínku stojí detailní náhled na všechny běžící procesy včetně přehledu o komunikaci probíhající s ostatními systémy, možnost manipulace s procesy a jejich podprocesy, změnu nastavení procesu, vytváření nových procesu, nastavení nejrůznějších časových intervalu, atd. Součástí je i přehledný kalendář, který umožňuje nastavení dnu a konkrétní doby, kdy bude probíhat portace čísel a export dat do jiných interních systému.

Zjistit cenu