Cgql pro Oracle Coherence

Cgql (Coherence Groovy Query Language) konzole je náhradou za Oracle Coherence CohQL konzoli, která je součástí samotné Coherence, ale obsahuje mnoho zákazů a omezení.

CohQL napodobuje syntaxi a chování SQL, což pomáhá začátečníkům se znalostmi SQL. SQL bylo navrženo pro relační databáze, zatímco Coherence je úložiště typu klíč-hodnota, kde klíč i hodnota mohou být libovolné objektové stromy a SQL se tedy nehodí.

Cgql využívá Groovy (skriptovací jazyk založený na Javě) který nabízí přirozený způsob k přístupu a manipulaci s objekty v Coherence cache.

S Cgql konzolí můžete využít plný potenciál Coherence z příkazové řádky, bez nutnosti vytváření a kompilace dalšího Java kódu a bez nutnosti za běhu cokoliv měnit v jednotlivých Coherence uzlech.

S Cgql můžete:

  • plně přistupovat k objektovým stromům uloženým v klíčích nebo hodnotách, včetně kolekcí a vnořených kolekcí (filtrování, výběr, agregace, …)
  • používat libovolné indexy definované v cache, včetně indexů definovaných v POF vlastnostech (CohQL nepoužívá indexy dokonce ani když použijete konstrukci typu where key () =xxx)
  • používat existující Filter a spustit existující EntryProcessor
  • definovat a použít vlastní Filter a EntryProcessor za běhu bez nutnosti cokoliv měnit v Coherence uzlech, ale s plnou silou jako kdyby byly napsány a zkompilovány v Javě
  • extrahovat a agregovat hodnoty vlastním EntryProcessor-em
  • měnit libovolné vlastnosti objektů vlastním EntryProcessor-em
  • ukládát v konzoli výsledky a posléze je analyzovat bez nutnosti opět se dotazovat clusteru – lze využít ke korelaci více dotazů
  • spouštět skripty ze souboru nebo ze standardního vstupu

Pro více informací navštivte Cgql na GitHubu. Jedná se o open source projekt.

Zjistit cenu