Artin Exekutor

Aplikace Artin Exekutor je středně velký informační systém, který poskytuje služby pro správu a podporu business procesů charakteristických pro subjekty zabývající se exekucemi.

Funkcionalita informačního systému Exekutor pokrývá celou agendu práce exekutorské kanceláře:

 • správa spisů a subjektů účastnících se exekucí (evidence úkonů jednotlivých spisů, telefonátů, soudních nařízení, výjezdů, validace adres a existence ekonomických subjektů)
 • správa pošty – evidence přijaté a naskenované pošty, generování odchozí pošty ze zadaných šablon, zautomatizované odesílání elektronicky podepsaných email dokumentů apod.
 • správa financí – evidence přijatých a odchozích plateb, výpočty úroků, nákladů, odměn, exporty a importy do bankovních institucí, finanční přehledy
 • podpora generování dokumentů – podle uživatelem vytvořených šablon mohou být automaticky generovány potřebné dokumenty
 • komunikace se státními systémy – ISIR, EVUP, UIR-ADR, ARES, CEE, ČNB
 • správa požadavků a vykonání lustrací (bank, mobilních operátorů, CEO, pojištění apod) správa úkolů – možnost zadávání různých druhů úkolů jednotlivým uživatelům IS, evidence jejich plnění
 • asynchronní komunikace s VZP B2B branou protokolem AS2

Součástí je i GIS (geografický informační systém) postaven na open-source technologiích. Umožňuje automatizované geokódování adres a následnou prostorovou lokalizaci exekucí a subjektů pomocí mapového serveru. Mimo parametrizovatelného zobrazení lze data např. prostorově vybírat a generovat reporty vztažené k určité lokalitě, využitelné např. pro plánování výjezdu k exekuci.

Technologie
IS Exekutor je třívrstvá aplikace vyvinutá v programovacím jazyce Java s použitím několika moderních frameworků. Přístup k databázi je realizován pomocí persistenčních služeb Hibernate. Návaznost na konkrétní typ databáze je tedy odstíněna a aplikace může být provozována na různých databázových strojích (Oracle, MS SQL, PostgreSQL). Prezentační vrstva je implementována za použití komponentně orientovaného nástroje Apache Wicket a celá aplikace je stmelena technologií Spring framework. Jako servlet kontejner je použit Apache Tomcat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o Java aplikaci, může být IS exekutor provozován na serverech s téměř libovolným operačním systémem (MS Windows, Linux apod).

GIS technologie

 • rozšíření PostGIS pro PostgreSQL databázi
 • abstraktní vrstva pro přístup k prostorovým datům je realizována prostřednictvím Hibernate Spatial
 • mapový server GeoServer jako zroj vektorových dat zpřístupněných pomocí WFS služeb
 • rastrová data poskytována OpenStreetMap
 • JavaScriptový mapový interface OpenLayers pro webové zobrazení
 • Java GIS frameworky GeoTools a JTS

Společnost ARTIN spol. s r.o. získala dotaci na vytvoření produktu ARTIN Exekutor v rámci operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Projekt byl spolufinancován z projektů Evropské unie. Tato podpora nám umožnila vytvořit technologicky pokročilý systém, který je na špičce v nabídce obdobných systémů a zahrnuje velkou míru automatizace chodu exekutorského úřadu.

Zjistit cenu