Technologie

ARTIN Chatbot spojuje síly s Daktelou

19. 11. 2018

O našem chatbotovi jsme již několikrát psali. Nejprve o jeho nové verzi, ve které jsme toho spoustu vylepšili, a poté jsme představili našeho HR chatbota – KuBu pro Komerční banku.

Od poslední zprávy však uplynuly již více než 3 měsíce a stalo se za tu dobu mnohé. Rozšířili jsme jeho možnosti o další věci jako např. entity, tlačítka, integrační framework, možnost analýzy pomocí google analytics a mnohá další vylepšení. Více se o našem chatbotovi dozvíte na jeho stránce.

V posledních měsících jsme se zaměřili také na integraci s různými systémy. Kromě propojení s Facebookem (můžete si vyzkoušet na naší FB stránce) jsme přidali také integraci se Slackem a hlavně s řešením callcentra, kterou nabízí česká firma Daktela.

Aplikace Daktela V6 je omnichannel (vícekanálové) řešení pro kontaktní centra, které umožňuje současnou obsluhu komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonu, emailů, webových chatů, SMS chatů a Facebook Messengeru.

Náš chatbot má možnost do určité míry nahradit operátora, který se věnuje textovým vstupům (web chat, skype, messenger, …). Naše integrace dokáže nahradit lidského operátora do té doby, dokud si bude jistá. Jakmile tedy přijde nějaká otázka, na kterou chatbot nezná odpověď, předá plynule řízení komunikace operátorovi.

Tímto způsobem dokáže chatbot vypomoci v zajištění jednoduchých a opakujících se úkolů jako například:

  • „Dobrý den, do kdy máte otevřeno?“
  • ,,Jaké nabízíte služby?“

V těchto případech si je chatbot naprosto jist a dokáže velmi rychle předat tyto jednoduché informace 24/7 a ve velkém množství. K dalším činnostem, které může chatbot provádět, patří jednoduché úkony jako například:

  • Zjištění stavu objednávky
  • Zrušení objednávky
  • Změna způsobu doručení

Pokud by tyto akce byly složitější, případně by se nedaly automatizovat, je možné od zákazníků zjistit informace typu: číslo objednávky, jméno, příjmení a chatbot poté předá informace operátorovi, který již přijde do připravené konverzace a nemusí se vyptávat na tyto (pro něj) opakující se informace. Tímto způsobem, dokáže chatbot ušetřit v průměru až 29% nákladů za služby zákazníkům.

 

Ukázka složitější konverzace

 

Demo napojení s řešením callcentra jsme s Daktelou vytvořili na jejich stránce, kde si můžete vyzkoušet komunikovat s chatbotem přes jejich web chat. Tento web chat je napojen na našeho chatbota a dokáže zodpovědět a vykonat jednoduché úkony.

Pokud byste měli o toto napojení zájem, případně byste měli nějaké otázky na chatbota jako takového, neváhejte nás kontaktovat pomocí emailu. Nebo se podívejte na náš produtový web, kde najdete více informací o našem chatbot řešení.

Další články

Zobrazit všechno